Zdun sv. oma

Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V stredu 15. marca 2006 sa uskutonila vron zdun sv. oma za pani uiteku Stachurov zo Zkladnej koly v Markuovciach. Zosnul pani uiteka tragicky zomrela pri autonehode v Hozelci pri Poprade. O zdun sv. omu poiadali jej kolegovia zo Zkladnej koly v Markuovciach, ktor sa na tejto sv. omi aj zastnili spolu s riaditeom koly pnom RNDr. Dolhalom. Zdun sv. omu celebroval pn kapln Valentn Kokorua.