Ruencov spoloenstvo v Teplike

Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V Teplike sa 5. marca 2006 uskutonilo stretnutie horliteliek Ruencovho spoloenstva, ktor zvolala hlavn horliteka pani Mria Dutkov. Na stretnut sa horliteky venovali predovetkm novm Stanovm Ruencovho spoloenstva. Sprvu o hospodren s finannmi prostriedkami predniesla pokladnka pani Terzia Dutkov. Sasou programu bola aj voba lenky Predsednctva Ruencovho spoloenstva v Teplike, ktorou sa stala pani Marta Lan. Ruencov spoloenstvo v Teplike m dvans ru ie aj jedens horliteliek a jednho horlitea, ktor tieto rue ved. S to pani Mria Jasekov, pani Albeta Dzimkov, pani Terzia Dutkov, pani Mria Koakov, rod. Hamrkov, pani Mria Koakov, pani Mria Kuchrov, pani Marta Lan, pani Alena Koiov, pani Darina Hamrakov, pani Mria Dutkov a pani Darina Koakov a pn Emil melko, ktor vedie ruu dvadsiatich muov. Predsednctvo tvoria tri horliteky. Hlavnou horlitekou je pani Mria Dutkov a dve lenky predsednctva a to pani Terzia Dutkov, ktor je zrove pokladnkou a pani Marta Lan.