I zaumienil si

Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Cez vek prestvku pred hodinou anglitiny zistil, e sa mali naui bsniku. Nebolo toho vea, iba tyri riadky. Napriek tomu mu to lo vemi ako. Bol ete len v prvom ronku strednej koly a s anglitinou len zanal. Aj to, e zabudol, malo svoje dvody, lebo doma bolo treba pracova a a potom tudova.
Utiahol sa do kta triedy, aby ho nikto nevyruoval a uil sa. Znova a znova si opakoval tie krkolomn anglick slov. Pevne veril, e to doke, ve s to len tyri mizern riadky. A sa mu napokon zdalo, e to vie, ale ist si tm nebol. Neuiel vak pozornosti ostatnm. Vimli si, e sa nhlivo u.
Zaznel zvonec a do triedy vola mlad anglitinrka. Nieo zapsala do triednej knihy a potom sa vetkch sptala: Kto chce prs poveda bsniku? Hlsili sa viacer a zdalo sa, e mlad uiteka bola v rozpakoch. Rozpaky uiteky preal si hlas: Rataj by chcel. Jozef v lavici takmer zmrzol. Uiteka sa vzvy ujala: Tak po! Nerd, ale musel. iel dopredu ticho ako sa len dalo.
Hovor- povedala uiteka. Chcel, ale to prv slovo, to neastn prv slovo, nie a nie mu prs na um. Keby mu ktosi pomohol to prv slovo, alie by u vedel. A tak tam stl a rozum mu iiel zhorie od intenzity rozmania. Ale darmo... Na svoje miesto iel s pkou, zbytonou, lebo ve lo len o tyri riadky. Ale aj s bolesou vo svojom srdci. Poznal toho, kto vykrkol pred uitekou jeho meno. U vtedy si zaumienil, e on bude in, e on bude robi uom len dobre.