V PNOVEJ VINICI

Kostol (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Nemal o Pnovej vinici jasn predstavu, lebo v kraji, kde vyrastal a il vinice neboli. Ale v dekrte stlo: atva je sce vek, ale robotnkov mlo. Tmto Vs posielam do Pnovej vinice a ustanovujem Vs za.... Pozrel si na mape, kde to je a ako sa tam cestuje.
Priiel, najprv si pozrel kostol, pokakol si pred bohostnkom a prosil o pomoc. Nepoznal tu nikoho, absoltne nikoho, iba Toho v bohostnku. Na inho sa nemohol obrti. Na fare si sadol k stolu. Vytiahol n, ksok slaniny a chleba. Spomenul si na slov svojho priatea: vdy si so sebou zober kus chleba a slaniny, to a zachrni pred hladom. Poslchol ho a teraz sa mu to vyplatilo.
Veer pri sv. omi bol pln kostol ud. Boli zvedav na toho novho... Nemono im krivdi, aj ho pekne privtali. Po sv. omi ho eniky oslovili: A kdee budete spa? No v izbe odpovedal im tam, kde je poste. Joj, ve na tejto posteli umreli pred dvoma tdami n pn farr- prezradila jedna.
Ke zavrel dvere fary ostal sm. Sm ako prst v cudzom svete. Bolo mu aj trochu clivo. Nebol ete zvyknut na samotu. Pohadal brevir a pomodlil sa vepery i kompletrium. Potom sa umyl, obliekol si pyamo. Pred posteou vak zastal a zamyslel sa. Tak na tejto posteli umrel jeho predchodca. Kedysi ako chlapec sa mtvych bl. Ke si lhal do postele a prikrval sa paplnom, iba sa usmial. Teraz mu to nevadilo. Vak vetci raz umrieme, len aby sme boli spasen. Urobil si rukou krik na poduke tam, kde poloil svoju hlavu a zaspal.