Dvanásť rokov v Markušovciach

 (Autor: Peter Lazor)
Autor:Ján Duda
Pridané: 2014-10-13 10:46:26
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Prišiel čas sa rozlúčiť. Odchádzam z postu farára markušovskej farnosti a 30. júna 2009 moja pastoračná úloha v tejto farnosti a filiálkach sa končí. Prišiel som sem na základe Dekrétu spišského diecézneho biskupa 1. júla 1997 a rovnako na základe jeho Dekrétu odtiaľ po dvanástich rokoch odchádzam. Otec biskup mi inú farnosť nedáva. Budem bývať a pracovať v Spišskej Kapitule v rámci diecéznej biskupskej kúrie.
Dovoľte mi, aby som sa Vám za tých dvanásť rokov úprimne poďakoval. Boli pre mňa duchovným obohatením, pretože som videl Vašu vieru, počul som Vaše modlitby a spolu sme sa modlili, videl som Váš záujem o Božie slovo a ochotu milovať Pána Boha, jeho Matku i Cirkev. Videl som a zažil som Vašu ochotu mi nezištne pomáhať, stál som ako Váš duchovný pastier pri radostiach, ale i bolestiach vášho života a Vy ste stáli pri mojich. Spoznal som tu mnoho vzácnych a nábožných ľudí, ako by som mohol na Vás zabudnúť!? Všetkých Vás odporúčam Pánovi.
Napokon Vám prajem dobrého nového duchovného pastiera. Aby Vás viedol k Bohu a večnej spáse neochvejne príkladom kňazského života, horlivým, verným a múdrym ohlasovaním Božieho slova a nech Vás posväcuje vysluhovaním sviatostí a svätenín. Nech Vás vedie k láske k Pánu Bohu a k Cirkvi.
Ján Duda, farár

Mimoriadne investície počas pôsobenia Jána Dudu v Markušovciach

Dvanásť rokov pôsobenia v oblasti „mimoriadneho hospodárenia“ to znamená investície; za riadne hospodárenie sa považujú stabilné výdavky ako napríklad platenie inkasa, poplatkov za plyn, elektrinu, vodu. Z mimoriadnych investícii spomeniem aspoň tie, ktoré považujem za najdôležitejšie a znamená aj vynaloženie značných finančných prostriedkov:

1997-1998
Dokončenie opravy interiéru filiálneho kostola v Tepličke (oltár, obetný stôl, ambón, bohostánok, vitráže).

1998-2004
Oprava interiéru a exteriéru farského kostola v Markušovciach (archeologický výskum v interiéri kostola; vybudovania podlahového temperovania; vybudovanie plynovej a vodovodnej prípojky; vybudovania odpadovej prípojky, vybudovania vetracích kanálov v interiéri, vybudovanie nových elektrických káblových rozvodov v interiéri, nového osvetlenia, travertínová dlažba; vybudovanie chodníkov na nádvorí kostola; výrub a výsadba stromov na nádvorí kostola, vybudovania skeletu proti blesku nad kostolom a jeho uzemnenie; odvodnenie múrov kostola a ich izolácia; vybudovanie automatického zavlažovania nádvoria kostola a úprava celého nádvoria; obielenie interiéru i exteriéru kostola, vybudovanie nových kovových brán pri vstupoch do nádvoria kostola).

2001
Výroba a montáž nových hodín na veži kostola v Tepličke.

2002
Výroba zvona „Ján Vojtaššák“ s hmotnosťou 230 kg pre vežu markušovského kostola.

2003
Výroba a montáž nových „sŕdc“ pre všetky tri markušovské zvony a vybudovanie nových nosných závesných ramien pre všetky zvony a zhotovenie nového bezdotykového ťahania všetkých zvonov a ich diaľkové ovládanie.

2004
Výroba a montáž nových „sŕdc“ pre všetky tri zvony v Tepličke, vybudovania nových nosných ramien zvonov a zhotovenie nového bezdotykového ťahania všetkých zvonov v Tepličke.

2005
Zhotovenie nového ťahania a odbíjania hodín na veži markušovského kostola.

2002
Generálna oprava organu v markušovskom kostole. Generálna oprava organu v kostole v Tepličke.

2004
Vybudovanie plynovej prípojky a zavedenie ústredného temperovania v kostole v Lieskovanoch; vybudovanie kovovej vstupnej brány do nádvoria kostola.

2004
Zhotovenie novej Krížovej cesty v kostole v Lieskovanoch.

2005
Zhotovenie nových krížov pri kostole v Markušovciach a pri kostole v Lieskovanoch.

2003-2009
Úpravy na fare: vyčistenie radiátorov a zavedenie nových regulačných a odvzdušňovacích ventilov; zavedenie vodovodnej prípojky; zhotovenie stolov a stoličiek pre organovú školu; uloženie novej drevenej podlahy vo všetkých izbách fary (s výnimkou jednej); vymaľovanie niektorých izieb; nahodenie novej omietky v kancelárii fary z dôvodov vzniknutých prasklín.

Od roku 1999
Zriadenie farského časopisu „Pokoj a dobro“, ktorý funguje doteraz pod vedením šefredaktorky Moniky Hodnickej, grafikom Petrom Hamrákom a fotografom Petrom Lazorom.

Od roku 1998
Zriadenie farskej orgánovej školy, ktorá funguje v Markušovciach doteraz (absolventi: Iveta Drabiščáková, Viktória Holečková, Lucia Hamráková, Barborka Hamráčková z Tepličky; Jozef Sukeník, Lucia Hudáková, Lucia Lazorová, Lucia Sivačková, Ján Penták, Lucia Dutková, Lucia Kľučárová a navštevujú ju ďalší z Markušoviec, pritom niektorí už hrávajú na svätých omšiach, napríklad Snopko a Sečková).

2008-2009
Pripravuje sa dokumentácia na realizáciu opráv vitráži markušovského kostola (revízia stavu veci, odborné posúdenie a schvaľovacie konanie na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach, schvaľovacie konanie cirkevnými inštitúciami; realizácia prác sa predpokladá v dvoch etapách: I. etapa – realizácia okien a vitráži z južnej strany (4 okná) ešte do konca roku 2009; II. etapa – realizácia zvyšných okien v roku 2010. Donorom je pani Heidi Máriássy.
borse louis vuitton Sac A Main Louis Vuitton Pas Cher longchamp pliage pas cher longchamp pas cher air max pas cher longchamp sac