Postrehy z pte

---- (Autor: archv redakcie)
Autor:Monika Hamrkov
Pridan: 2007-07-11 15:38:17
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Boie milosrdenstvo - ponka sa kadmu z ns odnepamti. Nau pozornos na upriamil Sv.Otec Jn Pavol II. na zklade svedectiev sv. sestry Faustny Kowalskej. A tak ako si on zskal srdcia veriacich na celom svete, tak aj cta k Boiemu milosrdenstvu zskava vek sympatie najm v Posku, ale i na Slovensku.

V sobotu 28. aprla 2007 sa konal 3. ronk pte organizovanej rdiom Lumen k Boiemu milosrdenstvu v Krakove. Jednm z podnetov pre moju as boli urite naden ohlasy z predolho ronka. Nemalou mierou k tomu prispel aj mj neboh manel. V najach chvach ma prosil o modlitby prve k Boiemu milosrdenstvu. Bolo to najmenej, o som mohla vo svojej bezmocnosti preho urobi.
U samotn cesta prekrsnou prebdzajcou sa jarnou prrodou na slovensko-poskom pomedz, s mnostvom ndhernch scenri, bola akousi prpravou pre bohat duchovn zitok. Pohady na cel vence zrulia uprostred vykosench lk, ktor svojou farbou konkurovali priostrm aprlovm lom a slov vrcnej modlitby posvtnho ruenca i krsne spievan piesne, boli tou sprvnou kulisou duchovnho programu, ktor ns akal v Krakove. Silueta modernho chrmu dominuje celej asti mesta Lagniewniki. Modern architektra vsadila na rozmer, jednoduchos a kvalitn materil. Obrovsk priestory nm akokeby chceli pripomen vekos Boha i jeho milosrdenstva k nm.
Svt oma v slovenine sa konala vonku pred svtyou a k posvtnej atmosfre prispelo aj krsne poasie. Po nej bol priestor na skromn modlitby, ako aj na prehliadku kltora, kaplniek, na nvtevu vyhliadkovej vee s nezabudnutenmi pohadmi na cel okolie. P sa zavila pobonosou a posvtnm ruencom k Boiemu milosrdenstvu so zaiatkom o 15.00 hodine. Po om nasledovalo zveren poehnanie.
K perfektnej duchovnej atmosfre prispel kad astnk pte na ele s pani Martou Kamenickou. Vtipn slovn prestrelky v autobuse vyldili na tvrach astnkov prinajmenom smev a mohli by prkladom pre poslancov v parlamente. Troku pomal ofr predloval nezabudnuten chvle pte.
o doda na zver mil, najm mlad priatelia? al ronk si urite nenechajte ujs.