Vďaka Ti Bože, za všetko vďaka Ti

OTVORENÝ LIST MARKUŠOVČANOM

Upravené nádvorie kostola, práce na oprave, posviacka zvona, spúšťanie puknutého zvona (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Už od vlaňajšieho leta sa markušovskí veriaci lopotili v exteriéri farského kostola. Dvor kostola bol v poslednej dobe už niekoľkokrát rozkopaný. Naposledy vtedy, keď sa montoval nový bleskozvod z veže kostola a okolo celého kostola sa zakopával ochranný „skelet“ proti blesku. Odvtedy máme s „bleskom“ v kostole pokoj. Predtým ničil každú chvíľu zvukový zosilovač či zabezpečovací bezpečnostný systém. Vlani sme sa však opäť pustili do prác v exteriéri kostola. Do kameňa sa odstránila stará omietka, vykopal kanál okolo celého kostola a základ kostola bol ošetrený jednoduchým odvodňovacím systémom (fóliou z umelej hmoty) a drenážnou rúrkou a až do povrchu bola nasypaná drť, ktorá bola napokon obložená voľne uloženým pieskovcovým kameňom, aby základ kostola mohol „dýchať“ a zemná vlhkosť neťahala do múrov. Odvodňovací systém bol urobený ešte vlani a na jeho položení majú zásluhu okrem iných bratia Cyril a Peter Hamrákovci a Pavol Maliňák.
Tohto roku sme sa opäť pustili do práce hneď po Veľkej noci. Bolo potrebné nahádzať novú omietku a obieliť kostol. Celý kostol okrem veže obetavo obielil vápnom pán Ladislav Šteiner, ktorému za to patrí naša vďaka. Pre neho to bola nesmierna obetavosť a námaha. Veríme, že Pán mu za to dopraje veľa dobrého, lebo veľmi veľa urobil pre jeho chrám.
Práce na úprave nádvoria bolo naozaj veľa. Bolo potrebné odstrániť korene kedysi dávnejšie spílených stromov, čo bola nesmierna námaha; vyvážanie zeminy, preosievanie zeminy pod trávnik, dláždenie chodníkov na nádvorí, nahádzať novú omietku na oplotenie kostola z vnútornej strany. O vydláždenie chodníkov sa postaral pán Ľudovít Rimbala a Štefan Kapusta z Lieskovian. Zároveň vyspádovali vodu, nahodili omietku na múry kostola a hladkú omietku na obvodové múry nádvoria. Bola to veľmi namáhavá a ťažká práca. Aj im patrí naša úprimná vďaka. Nech ich Pán za všetko odmení. A opäť to bol neúnavný a obetavý pán Ladislav Šteiner, ktorý múry oplotenia z vnútornej strany obielil vápnom.
Z historických kameňov pred hlavným vchodom do kostola vzniklo akési umelecké dielo. Ide o kamene, ktoré kedysi oddeľovali oltár od ľudu, ktoré sa však v tomto čase už len „potulovali“ po kostolnom nádvorí. Aj pozostatok náhrobného kameňa z pieskovca, ktorý bol umiestnený na stene obvodového múru, už niekoľko rokov - ak nie desaťročí, si „odležal“ na kostolnom dvore. Gotickú kružlicu, ktorá je tam taktiež umiestnená, vytiahol dnes už nebohý pán František Javorský zo základov dnešného sanktuária pri oprave interiéru v roku 1998. Podobne je to s kameňom, ktorý bol vstupom do jednej z krýpt rodiny Máriássy v lodi kostola. Vytvorené umelecké dielo sa okamžite stalo predmetom živého záujmu turistov i ostatných návštevníkov kostola sv. Michala archanjela.
Konečnú podobu dostalo nádvorie markušovského kostola v podobe záhradnej architektúry, ktorú realizoval pán Ján Živčák z Lieskovian. Zabezpečil zavlažovanie, trávnik, buksusy a okrasné listnaté stromčeky. Už v septembri sa nádvorie zaskvelo sviežou trávnatou zeleňou, ktorá lahodí každému oku so zmyslom pre estetiku a krásu. Aj jemu patrí za to naša úprimná vďaka.
V súvislosti so zvonom sa ukázala naliehavá potreba pristúpiť k oprave aj ďalších dvoch zvonov na veži. Pani Marie Dytrychová trvala na tom, že ňou opravený zvon musí ísť na pohon bez toho, aby srdce zvona bolo uviazané (pri našom doterajšom elektrickom pohone, ak sa srdce odviazalo, zvon nezvonil). Trvala na odviazaní srdca aj na malom zvone (uliaty v jej dielni v roku 1991). Odporúčala aj pootočenie najväčšieho zvona, ktorý je už srdcom „vybitý“ asi 2 cm a každú chvíľu mu hrozí puknutie. Musel som sa rozhodnúť medzi dvoma možnosťami, nakoľko išlo o nepredpokladané finančné investície: alebo dať nový zvon zavesiť, až budeme mať peniaze na nový pohon a zároveň okamžite dať odstaviť najväčší zvon, aby nepukol, alebo dať čo najskôr urobiť nový pohon zvonov s tým, že nám Pán Boh nejako pomôže. Nakoľko ma moji verní veriaci v Markušovciach nikdy nenechali v „kaši“, rozhodol som sa pre druhú možnosť: dať opraviť všetko a aj keď sú ťažké časy, v nádeji, že to postupne splatíme. Dnes zvonia na veži všetky tri zvony. Sú umiestnené na nových závesoch z javorového dreva, majú všetky tri nové srdcia a nový bezdotykový elektrický a automatický pohon bez toho, aby srdcia museli byť uviazané. Firemný štítok na drevenom závese svedčí, že práce vykonal pán Jaroslav Bouchal z Moravy a na svoju prácu dáva 5-ročnú záruku.
Napokon vyslovujem svoje poďakovanie svojim najbližším spolupracovníkom, ktorí spolu so mnou zdieľali ťarchu fyzických a organizačných prác i ťarchu pri rozhodovaní, aby som sa rozhodol správne. Sú to všetci členovia Hospodárskej rady Markušovce, avšak osobitne pán Štefan Šterbák a Ján Jánošík, ktorí denno-denne pomáhali pri kostole. Ďakujem pánu Kamenickému za jeho pomoc, Obecnému úradu v Markušovciach za upratanie zeminy z okolia hradu a ostatnú pomoc (finančnú i pri odvoze a dovoze zvona: pán Jagač a pán Kalafut). Ďakujem všetkým veriacim: za vašu prácu a námahu, za vaše dobrovoľné finančné príspevky. Nech vám Pán všetko mnohonásobne vynahradí, lebo ste dokázali, že vaša viera nie je bez skutkov a že je to teda viera naozaj živá.
Verím, že som na nikoho pri ďakovaní nezabudol, hoci som si vedomý, že nie je možné všetkých obetavých ľudí menovite spomenúť. Preto ešte raz prijmite moje uznanie, úprimnú vďaku i kňazské požehnanie. Vďaka Ti Bože, za všetko vďaka Ti.