130. vroie narodenia biskupa Jna Vojtaka

Autor:Jn Duda
Pridan: 2007-10-31 12:28:43
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

14. novembra 2007 uplynie 130 rokov od narodenia biskupa Jna Vojtaka.

Narodil sa 14. novembra 1877 v Zakamennom na Orave. Teolgiu tudoval v Spiskej Kapitule v rokoch 1895-1901. Da 1. jla 1901 bol v Spiskej Kapitule vysvten na kaza. V rokoch 1901-1911 psobil ako kapln na rznych miestach Spiskej dieczy. V roku 1911 sa stal farrom vo Velinej na Dolnej Orave. Benedikt XV. ho 26. novembra 1920 vymenoval za sdelnho spiskho biskupa. Na biskupa bol vysvten 13. februra 1921 v Nitre a radu sa ujal 27. februra 1921.
Po komunistickom prevrate vo februri 1948 sa vldna moc rozhodla cirkevn truktry zlikvidova. Mnoh biskupi a kazi sa ocitli vo vzen. Tak dolo k zinscenovaniu procesu s biskupmi Vojtakom, Buzalkom a Gojdiom da 13. janura 1951.
Biskup bol odsden ako 73-ron na 25 rokov vzenia, na zhabanie majetku a stratu obianskych prv. 11 rokov odsedel v alri a zvyn tyri roky vo vyhnanstve v echch stren agentmi TB. Zomrel 4. augusta 1965 ako 88-ron v anoch pri Prahe. Pochovan bol v Zakamennom 7. augusta 1965. V roku 2003 boli jeho telesn pozostatky prevezen do katedrly v Spiskej Kapitule.