ivotn kroky Jna Pavla II.

Apotol nrodov 20. storoia (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vlastnm nemom Karol Wojtyla. Narodil sa 18. mja 1920 vo Wadowiciach (arcidieczy Krakov). 1. novembra 1946 ho vysvtil na kaza krakovsk kardinl Adam Sapieha. V rokoch 1946-48 tudoval v Rme u Dominiknov. V rokoch 1948-51 psobil ako kapln vo farnosti Niegowice. Potom psobil v Kazskom seminri v Krakove a na Katolckej univerzite v Lubline. Prednal filozofiu. 4. jla 1958 ho ppe Pius XII. vymenoval za titulrneho biskupa ombrijskho a pomocnho biskupa krakovskho. Biskupsk vysviacku prijal v nedeu 18. septembra 1958 (svtiteom bol krakovsk apotolsk administrtor arcibiskup Baziak, spolusvtitemi biskup z Opola Mons. Jop a biskup z Vroclavi Mons. Kominek) v Krakovskej katedrle. 15. jna 1962 umrel nhle na infarkt apotolsk administrtor Krakovskej arcidieczy. 16. jla 1962 Krakovsk kapitula zvolila za kapitulnho vikra mladho Karola Wojtylu. Ppe Pavol VI. ho 13. februra 1964 vymenoval za krakovskho arcibiskupa (nemal ani 44 rokov). Svojho radu sa ujal 8. marca 1964. 26. jla 1967 Karola Wojtylu na konzistriu vo Vatikne kreoval za kardinla Svtej Rmskej cirkvi. Po smrti Jna Pavla I. kardinl Wojtyla 14. oktbra 1978 spolu s ostatnmi kardinlmi vstpil do konklve, ktor malo zvoli novho ppea. Po dvoch doch 16. oktbra 1978 o 16,00 hodine vystpil z komna Sixtnskej kaplnky biely dym neklamn znak, e nov ppe je zvolen. O dve hodiny neskr vystpil na balkn baziliky sv. Petra kardinl Pericle Felici a oznmil meno novho ppea. Stal sa nm krakovsk arcibiskup Karol kardinl Wojtyla, ktor si zvolil meno Jn Pavol II. Stal sa 263. nstupcom sv. Petra.