Tba

Autor:Anna-Mria
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Uvaujem, Pane.
Z novn sla sarkastick dych posudzovanch poloprvd. Vveska na stene budovy hrivou reou pozva prei perverzitu ako vrchol ivotnej radosti. Hstka mladch chce ohri okoloidcich slovnkom, ktor zachdza za nechty. Potcajci sa otec rodiny kra k zajtrajku bez perspektvy. Predpona naj sa podozrivo priasto spja so trngotom peaz.
Som pecialista na poznanie chb mojich priateov a znmych. Planiem horlivosou, aby o nich vedelo o najviac ud. Stravuje ma hnev, lebo dotyn nepochopil mj zmer, moje snaenie, mj egoizmus.
Smton parte oznamuje smr mladej eny. Zabudnut starec pota svoje dni. Bezmocn lekr sa skla k postieke dieaa.
Pane, viem, Ty stoj so svojou lskou nad tmto marazmom. Prosm, daruj mi vek dveru v Tvoje vazstvo nad zlom, ktor zapcha. Daruj mi vieru v dobro napriek vetkej nevere tohto sveta. Obdaruj ma bezhraninou radosou.
Svojmu dieau si, Jeiu, daroval svtos. Nau ma plaka z tby po tomto dare. Oisuj ma od toho, o zatemuje iar darovanej milosti vo mne. Iba Ty to me.
Milovan, Tvoja obeta otvorila dokorn brnu k Otcovi. Prosm, upevuj vo mne ndej, e moje slzy sa potaj, e za hranicou asnosti ma oakva Tvoje nruie.
Tim a, Pane, dra za ruku a predsa sa jej pam. Tim pou Tvoje vyznanie lsky, a predsa sa odvraciam. Tim bojova za Tvoje vazstvo okolo ma i vo mne, a predsa sa stvam zbehom. Daruj, mi, Jeiu, milos dvernej modlitby, nech tlkot Tvojho srdca - prejav Tvojej blzkosti - mi nedovol vzdiali sa od Teba. Amen.