Na zamyslenie

Autor:Dagmar Repask
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vtieravos. Nepekn udsk vlastnos. Zalieza pod kou ako mrz.
Vtieravos - neprjemn fenomn naej doby. Vnucujca sa reklama, vtierav uptavky na bezduch televzne programy, umel smev predajcu zaruene najlepej kozmetiky i ivotnej poistky. Vtieravos vylieza z naich schrnok. Priam kil ponk na vlety s darekom k tomu, super akci, i zliav.
Pred asom som nala v schrnke oblku s menom naej nebohej starkej. Vo vntri sa nachdzal oznam o asnej polmilinovej vhre. Samozrejme, podmienkou na vyplatenie sumy bolo OKAMITE zavola na uveden slo. Pod obrovskmi psmenami, ktor oznamovali vhru, miniatrna poznmka: 81 Sk za mintu.
Aj to je vtieravos ? Alebo bezoivos i bezcitnos ? Klamstvo, ktorm sa iv lovek vlastnorune podpsan pod textom. Jasn, e lovek so zdravm sudkom nenalet. Ale kok star udia no. Ndej, naivita, dvera, pokuenie. Plan ndej premietnut do sklamania a hrozivho tu za telefn. Naa stark, u ia, nie je medzi nami. Bolestne si to uvedomujem kad de. Ale tiscky stareniek a starekov s tu, medzi nami. akaj na nau pozornos a lsku. A niekto si spomnan zamiea s bezoivosou a bezcitnosou. A niekto sa tm dokonca iv.
Hovorme o cte k loveku, pritom tmi istmi stami ubliujeme najzranitenejm. Ale nie nadarmo sa hovor: o vid na druhch, akaj na sebe.