Domcnos Benedikta XVI.

 (Autor:  )
Autor:Jn Duda
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

O domcnos Jozefa Ratzingera sa dlh roky starala jeho staria rodn sestra Mria Ratzingerov. Ona ho sprevdzala po jeho profesorskch staniciach. Ke v roku 1967 profesor Ratzinger priiel ako 40‑ron predna teolgiu na ttnu univerzitu v Regensburgu a kee toto svoje sahovanie povaoval za posledn a chcel sa usadi, dal si tu postavi men domek so zhradou. Aj tu mu domcnos viedla jeho sestra Mria a tu sa rozhodol strvi zvyok svojho ivota (aspo si tak myslel). Ale ako to bva lovek mieni, Pn Boh men. 24. jla 1976 nhle umrel 63-ron mnchovsk arcibiskup kardinl Jozef Dpfner a v januri nasledujceho roku ppe Pavol VI. poiadal Jozefa Ratzingera, aby nastpil na jeho miesto. Do Mnchova nasledovala Jozefa aj jeho sestra Mria. Lene ani toto miesto ete nebolo posledn. V roku 1981 Jn Pavol II. poiadal kardinla Ratzingera, aby prijal miesto prefekta Kongregcie pre nuku viery vo Vatikne. Sestra Mria verne sprevdzala Jozefa aj do Rma a aj tu mu viedla domcnos a do svojej smrti v roku 1991.
Zd sa, e po smrti jeho sestry Mrie mu chodila upratova byt Nemka Ingrid Stampa, ktor aj v sasnosti dohliada na rekontrukciu a usporiadanie osobnho ppeskho bytu v Apotolskom palci, nakoko u pozn ppeov vkus (preto Benedikt XVI. sa cel jl zdriaval na dovolenke vo Valle dAosta a v auguste a septembri v Castel Gandolfo). alia Nemka Birgit Wansing pracovala s kardinlom Ratzingerom ako jeho pisrka na Kongregcii pre nuku viery. Napriek tomu, e chod vypomha spolusestrm do ppeovej domcnosti a aj naalej prepisuje rukopisy Jozefa Ratzingera (teraz u Benedikta XVI.) psan v nemine, ostala pracova na Kongregcii pre nuku viery.
V ppeovej domcnosti vypomhaj aj alie 4 sestry zo sekulrneho intittu Memores Domini Carmela, Loredana, Emanuela a Cristina (predovetkm o kuchyu). Sekulrny intitt Memores Domini zaloil v roku 1964 taliansky kaz Luigi Giusani. Sestry skladaj suby istoty, chudoby a poslunosti, ij v komunitch, ale nosia vlastn civiln obleenie. V istom zmysle fom skromnch izieb ppea je jeho osobn tajomnk, 48‑ron Nemec z Bavorska Georg Gaenswein (mete ho vidie napr. v papamobile ako sed za ppeom, alebo na generlnej audiencii ako ppeovi podva texty prhovorov). Georg sa stal osobnm tajomnkom kardinla Ratzingera iba pred 3 rokmi, predtm prednal teolgiu na rmskej Univerzite sv. Kra, ktor patr personlnej prelatre Opus Dei zaloenej bl. kazom Escrivom Ballaguerom.