Zo ivota farnosti 5

Pn Kov, rodk z Tepliky, ijci v Amerike ns prediiel do venosti (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2007-03-03 15:12:56
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pn Kov, rodk z Tepliky, ijci v Amerike ns prediiel do venosti