Tri kov momenty Cirkvi v roku 2006? Poste sami.

Pozer ppe astejie na ziu?

Kardinl Ivan Dias z Indie, prefekt kongregcie pre evanjelizciu nrodov - volaj ho tie ervenm ppeom (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-12-19 10:13:56
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

zia je pre cirkev kontinentom ndeje. no, je tu vea nepokojov a vojen, ale cirkev na u pozer s ndejou. Preo? V poslednch desaroiach prudko stpa poet katolkov prve v zii. Naprklad v ne, Krei, Indii a inde, kde sa donedvna cirkev nevedela presadi. Teraz je tam denne mnoho ud pokrstench a stvaj sa katolkmi, e je to a neuveriten. A to tam, kde ete cirkev prenasleduj alebo kde s i nepokoje. Ppe na to reagoval vemi energicky: da 6. mja 2006 povolal za ministra Vatiknu pre misijn innos Inda z Bombay kardinla s menom Ivan Dias, ktor ovlda 18 svetovch jazykov. Znie to a neuveritene. Zd sa, e cirkev astejie ako inokedy pozer prve na ziu.