Tri kov momenty Cirkvi v roku 2006? Poste sami.

Ndej Nemecka?

--- (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-12-19 10:13:09
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Zd sa, e donedvna nboensky ahostajn Nemecko sa zaalo zobdza a to prve vaka svojmu ppeovi. Nemci ani sami nevedeli, ako k tomu prili: odrazu sa stal ppeom jeden z nich, Nemec z Bavorska. A tak oni, u tradin oponenti Rma, zaali Rmu fandi, lebo Nemec sa stal biskupom Rma, nstupcom apotola Petra. V sasnosti je ppe v Nemecku najpopulrnejou osobnosou a druh po om nasleduje Michael Schumacher, fenomenlny jazdec Formuly 1. eby bol ppe pre Nemcov viac fenomenlnym? Prebdzajce sa Nemecko, osobitne mlad genercia, je novou ancou kresanstva nielen v Nemecku, ale v Eurpe vbec.