Tri kov momenty Cirkvi v roku 2006? Poste sami.

stretovos voi pravoslvnym?

Bartolomej I., pravoslvny patriarcha ~ Benedikt XVI. v zlatom rchu, okolo krku m plium petrinum, ktorho tradcia siaha do 4. storoia (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-12-19 10:15:47
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Benedikt XVI. navtvil Turecko. Nebolo by na tom ni zaujmav, keby sme si nevimli, e sa sna tak trochu podoba pravoslvnym biskupom aj svojim obleenm. Ba vlastne nie je to pravoslvne obleenie, je to obleenie ppea prvho tiscroia, kedy ete kresanstvo bolo jednotn. Vimnite si naprklad plium pravoslvneho patriarchu Instanbulu (Carihradu), ako sa npadne podob pliu, ktor si zvolil a nos Benedikt XVI. ako palium petrinum (Petrovo plium). Aj akosi astejie sa ppe oblieka do pozltenho bohosluobnho rcha, ktor u tradine nosievaj pravoslvni biskupi dodriavajc spsob bohosluby a omovho rcha doby prvho tiscroia. silie ppea o jednotu s druhm Rmom (patriarchom Carihradu) a tretm Rmom (moskovskm patriarchom) je dos evidentn. Poda slov Krista: Aby jedno boli...