Exluzvne zbery z Nemecka 4

Hrob rodiov ppea a jeho sestry Mrie (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-10-02 09:20:34
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Hrob rodiov ppea a jeho sestry Mrie