ZMTVYCHVSTAL

Autor:Magda Mrovkov
Pridan: 2014-10-13 10:07:25
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Kolobeh ivota je op na zaiatku. Va jari to na zmysly, prebdza ich. Jarn vnok prina so sebou rados aoakvanie. Trva bude krsna zelen, tak zelen, ak zelen je iba na jar. Kvety bud voa omamne, tak typicky, ako voaj iba na jar. Vetko dookola ova akrsnie.

Avnok silnie. U to nie je vnok, je to vietor. Vietor ako zamestnanec Najvyieho osi privial a ... A op s tu letky zneba! oe to tam je napsan tentoraz? Hrok papiera je popsan zfalou prosbou:

Naliehavo sa had
ZMTVYCHVSTAL
Odmena za njdenie: NDEJ


Ako prv ponka pomoc lekr. Vraj videl u mnoho umierajcich, vkme, takmer bez ivota, apredsa sa prebrali aij. Neme to by niektor znich?
Zareagovali aj archeolgovia. Nali mnoho mumifikovanch mtvol, vkrsnych vekch hroboch smnostvom vec pre prpad, e ich bud potrebova. Nesplnil sa sn dvny sen tchto mtvych?
Sponukou prili filmri. Nahraj akkovek prebudenie mtvoly, njdu atraktvnych hercov, urobia uveriten kulisy atriky. Nebude stai sfilmovan zmtvychvstal?
Teatrlne prichdza iluzionista. Vraj iadny problm. D sa zatvori do hrobu na niekoko dn, samozrejme, za hojnej prtomnosti kamier apo jeho otvoren sa objav iv azdrav. Ilzia bude tak dokonal, e jej uver kad. Nechcete ilziu?
Hkaka oznamuje prchod zchranrov. Kde treba pomc? Kto sa had? Pri mnohch neastiach sa nali iv udia na miestach, kde u nebola ndej na preitie. Obrazne povedan : druhkrt sa narodili. Hadte takto druh ancu?
Prichdza njomn vrah. Otravuje vm niekto ivot? Zavadzia vm vpostupe za spechom? e vraj zomrel azas sa vrtil? Za zaujmav sumu vyjadren peniazmi vs zbav nepohodlnho loveka. Ndej nesta. Urobme obchod?
alia pomoc prichdza ...sac louis vuitton soldes sac longchamp soldes scarpe nike nike air max one pas cher air max pas cher longchamp soldes


Na chvu prerume tto innos apretajme si nebesk potu, ktor prve padla rovno pred ns. Iba krtky odkaz:
U sa nikto nehad!
Nikto sa toti nestratil!
ZMTVYCHVSTALݠ je NANEBOVSTPEN !!!

P.S.: NDEJ vm ostala