Pst

( Fejtn)

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Magda Mrovkov
Pridan: 2010-03-05 22:40:41
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Letk? Letk! A nie obyajn letk nali v jedno krsne rno udia v mestch, dedinch, na uliciach, v potovch schrnkach. Alebo len tak lietali povetrm hrky papiera, akoby z neba padali. Nebesk potri rozniesli ksky popsanch papierov do kadho kta tejto zeme. Nahliadnime do jednho, oe je tam napsan:

Organiztor: BOH
Pozva na:
40 DENN PST V PڊTI
Cena pre prvho poslednho:
POKOJ V DUI
Cena pre druhho poslednho:
33.333,-

Tristotridsatyri ud sa rozhodlo si zasai. A ich pohntky? Hocijak: ...skvel adrenaln!...dobr ceny!...dita nezakod!... at. ...at. V uren de sa vetci stretli na tartovacej iare na okraji pte: Pripravi sa, pozor, tart!
o sa dialo v pti tch tyridsa dn? Nevieme. Ist je, e v tridsiaty smy de sa ete stle nikto neobjavil v cieli. Ba ani v tridsiaty deviaty de horca p nikoho z nich nedontila prs do ciea. Boj o ceny teda bude zaujmav.
Nastal tyridsiaty de. Horci obzor sa vln, no stle je vidie iba piesok miestami preruovan zabudnutmi skalami. o to? osi vek, ierne... Mrak? no, mrak ud! Cel mrano pretekrov, vetci pekne pokope sa vemi pomaly blia k cieu. Pekne slune sa ponkaj, dvaj si prednos, nikto nechce by ani prv ani posledn. Zvltna situcia. Ostali st pred cieovou iarou. Ktosi osi vykrkne aukazuje smerom do pte. no, aksi oneskorenec sa objavil na obzore. Neuverte, ale v tom momente vetci naraz prekroili cieov hranicu. Preo? No predsa cena pre druhho poslednho je vemi zaujmav: 33.333,-
Aj odovzdvanie cien bolo. Ale vieme o om iba my. Totito nikto sa o tento ceremonil u nezaujmal. Pre novinrov, reportrov a televzie bol ovea zaujmavej dav tristo tridsiatich troch pretekrov, ktor skonili druh posledn. T boli toti nespokojn srozhodnutm hlavnho usporiadatea, e cena pre druhho poslednho 33.333,- sa rozdel rovnakm dielom medzi 333 saiacich, ktor prekroili cie rovnako. Nepi sa im, e ich tyridsadov odriekanie bolo zbyton a nedocenen. Kriali jeden cez druhho: ...podm alobu!...pjdem sa saova!...budem sa sdi!...najmem si njomnho vraha!...budem sa vyhra!...budem vydiera!...
A kdesi vzadu na stupienku vaza stoj tristotridsiaty tvrt oneskorenec. Pre novinrov, reportrov a televzie nie je zaujmav. Je vaz! Hlavn organiztor sae mu odovzdva hlavn cenu: POKOJ V DUI. A zvol: Toto je mj milovan syn, v om mm zabenie!