Odpustov slvnos v Lieskovanoch

 (Autor: archv redakcie)
Autor:Magda Mrovkov
Pridan: 2014-10-13 10:37:56
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Ptnsty august je vmojej obci Lieskovany vnimon. Od detstva poznm tri pomenovania pre tento de: sviatok, odpust akerme. Sviatkom je pre vetkch katolkov, nakoko je to prikzan sviatok vcirkevnom kalendri. Slovo odpust je jednoducho povedan: sviatok krt dva, to znamen dvojnsobn sviatok pre konkrtny chrm, nakoko kostol vLieskovanoch je zasvten Nanebovzatiu Panny Mrie. Nu akerme je skr udov slovo, ktor znamen nieo ako hody, oslavy .
Zmjho pohadu je prevanie tohto sviatku vnaej farnosti asi vrovine prieniku vetkch troch tchto slov. Ak to tak je, je to sprvne.
Slov sviatok a odpust prevame hne dva dni. Prvm dom je de, na ktor sviatok pripadne asamozrejme slvime ho svtou omou. Druh de je nedea, ktor je bliie ktomuto sviatku. Vtedy sa de zana slvnostnou svtou omou. Aj my, kresania sme udia, ktor svoju rados radi daj najavo aj navonok. Teda vduchu radosti viac vyzdobujeme kostol, prdeme obleen viac slvnostne, viac sa spievaj slvnostn piesne. Predpokladm, e je za tm ten sprvny mysel. Ak to tak je, je to sprvne.
Slovo kerme prichdza na rad po zaznen "amen". Aj Pn Jei povedal: Nielen chlebom je lovek iv..., teda nielen, ale aj. Ana tento "chlieb" vo forme chutnej voavej kuracej polievky sdomcimi rezancami, rezov, altu, kolov... mysl asi kad. Tto udsk potrebu (alebo vari slabos?) by som tie ospravedlnila tm, e je to na oslavu sviatku. Teda aj takto dvame najavo, e tento de je vnimon, in. Ak to tak je, je to sprvne.
Pod pojmom kerme sa mi vybav ete jeden obraz, ktor u vsasnosti nevidm, nepoujem. Ke sa blil tento sviatok, udia zobce aj zblzkeho okolia sa teili na zbavu. Prirodzenm zakonenm tohto slvnostnho da bola spoloensk zbava. Predpokladm, e stretnutie vetkch generci na takejto oslave, ud viac zbliovalo, spoznvali sa, zabavili sa. Aj to bolo osi vnimon, osi o sa nedialo bene. Rada by som napsala: Ak to tak je, je to sprvne. Na vek kodu vak u mem len napsa: Ak to tak bolo, bolo to sprvne.longchamp soldes ray ban aviators uk sale cce-horses.fr Christian Louboutin Uk nike scarp louboutin sale
Magda Mrovkov