Vianoce oami mladch

--- (Autor: archv redakcie)
Autor:Veronika Cvengroov
Pridan: 2006-12-19 10:08:37
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

A s tu... pokoj, lska, tedros a nevednos. as, kedy s udia k sebe neobyajne mil a pozorn. Tie krsne dni pln smiechu, detskej radosti, velijakch dobrt a makt, pestrofarebnch svetiel a zvunch tnov piesn a kolied pecifickch len pre toto obdobie.

Te sa na ne azda kad- mal aj vek. Vianoce s vetkmi obben, a predsa s pre kadho in. Pre najmench spova aro Vianoc v darekoch, dospel si najviac via chvle, kedy je rodina op pokope. Ma zaujmalo, ako to vidia ani mal ani star, ako to vid dnen mlde. Optala som sa na to Veroniky, ktor sa o svoje von chvle del rada s Pnom Bohom v kostole, Gabiky, ktor tam asto nechodieva, hoci je veriaca a Mira, ktor kostol pravidelne navtevuje, ale astejie by sme ho asi videli naha loptu po futbalovom ihrisku.

o je pre teba na Vianociach najkzelnejie? Na o sa najviac te?
V: Najkzelnejie sa mi zd to zvltne aro. aro oakvania, e nieo v ns sa zmen k lepiemu. A samozrejme aj to, e vetko meme preva v kruhu ud, ktorch najviac bime. Najviac sa tem na tedr veeru a polnon svt omu.
G: No mono to bude znie ako kli, ale naozaj je najkzelnejia atmosfra vade okolo. Sneh, vysvieten mest a vklady obchodov, vade znie t asn vianon hudba... A prve na to vetko sa tem.
M: Kzlo je pre ma to, e sa konene cel rodina stretneme pri vianonom stole a povieme si mono aj tak veci, na ktor poas roka nemme as a nechceme o nich hovori.

Ke sa vyslov slovo VIANOCE, kadmu to v mysli evokuje nieo in. o si predstav ty?
V: Milin vec- narodenie Krista, stromek, stl pln jedla, koledy...
G: Dareky...? Nie, nie.. asi si predstavm Vianoce, ktor som preila minul rok.
M: S pre ma miestom pokoja, harmnie, krsy, porozumenia a je to as, kedy je vetko okolo ma a mojich blzkych in... Nepotrebujem honosn dareky, sta pekn slovo od blzkych, ma ich pri sebe a Vianoce s pre ma astnm obdobm!

Zmenilo sa u teba nejakm spsobom ponmanie Vianoc? M pocit, e to ete nie je v konenej stanici a nadobudne to predsa len in vznam?
V: Stle sa to men. Kad rok je in v zvislosti od toho, v akom duevnom rozpoloen sa nachdzam. Ke som bola mal, bolo to o darekoch a teraz to skr vnmam z duchovnej strnky.
G: Urite zmenilo. Ke som bola mal, bolo to najkzelnejie obdobie. Nieeby teraz nebolo, ale u ich nevidm takmi detskmi oami. A urite sa to ete zmen. Ke budem ma rodinu, bude to pre ma asi chaotick obdobie.
M: Konen stanica kadorone opakujcich sa Vianoc sa zmen v tom prpade, ak tie Vianoce budem oslavova bez svojich rodiov! Niekedy sa zamam nad tm, ak bud Vianoce bez mojich terajch rodiov. Ak bud ma zmysel, ak ich budem oslavova so svojou vlastnou enou a demi ..... Verm, e bud rovnak stle.

Kad rodina dodriava svoj typick rodinn ritul. m je vnimon ten v? Zmenil(a) by si ho nejako?
V: U ns sa dodriavaj typick slovensk tradcie, ale namiesto modlenia si tame ryvky zo Svtho psma o naroden Krista a takou zvltnosou je, e si nezvykneme dva dareky. Na Vianociach by som nemenila ni okrem skkovho obdobia a chcela by som, aby bol mj otec s nami pri tedroveernom stole...
G: My stle staviame stromek na tedr de. A potom nasleduj tradin zvyky pri veeri- peniaze pod tanierom, modlitba, obltka s medom a rozbaovanie darekov...
M: Nie ,v iadnom prpade by som ho nemenil! Niekedy chcem, aby bol stle rovnak, ale ke sa niekedy stane, e budem oslavova bez rodiov, tak chcem, aby sa dodriavali podobn zvyky, tradcie a rituly, pretoe aspo troku mi pripomen Vianoce s nimi. NaeVianoce s vnimon tm, e veeriame kad rok v t ist hodinu, mme pusten nejak muziku, veeriame, rozprvame sa, ideme do obvaky, kde si rozbalme dareky, pozerme TV a nakoniec nae putovanie skon v kostole na polnonej svtej omi. To je n ritul! Samozrejme, e aj moja budca partnerka by mala do Vianoc nieo vnies- aro svojich tradci.

Za rozhovor akujem Veronike Pauliinovej (Parchovany), Gabriele Kuchrovej (Spisk Nov Ves) a Miroslavovi Vlkovi (Preov).