Zpisky tudenta

Autor:Anton Ziolkovsk
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Pred pr tdami som pricestoval do Rma, aby som tudoval fundamentlnu teolgiu na Gregorine. Rm ponka mnoho kultrnych pamiatok a duchovnch zitkov. To vetko urite prde. Ja som vak bol najviac zvedav na univerzitu. Pri jej zkladoch v 16. stor. stl sv. Ignc z Loyoly. Za jej ochrancu a zakladatea sa vak povauje ppe Gregor XIII., ktorho meno nesie. kolu spravuj jezuiti, ale vekm kancelrom je prefekt Kongregcie pre katolcku vchovu kardinl Zenon Grocholewski. Univerzita sa nachdza na malom nmest Piazza della Pilotta v centre mesta v susedstve Ppeskho biblickho intittu. tudova na Gregorine znamen stretn sa s umi rznych kultr. Prednky s vinou v talianine. Konaj sa vo vekch slach, kde prichdzaj desiatky, na tie lepie aj stovky tudentov. Pln sla je pre vyuujceho asi najvia odmena. Niektor si tento kurz zapu do programu, in s zvedav na prv hodiny a al si chc iba doplni vedomosti z nejakho odboru. Povedzme - na hodinch trinitrnej teolgie (nuky o Trojici) sedia veda seba dogmatici, fundamentalisti (t, o tuduj fundamentlku J), moralisti, historici. Ale njdete sem-tam aj filozofov i prvnikov. Profesora povaj rovnako Slovci, Ameriania, Brazlania, Krejania, Taliani, Afriania Jednoducho udia rznych rs a kontinentov. Hoci tudujem v Rme, medzi mojimi profesormi je iba jeden Talian. Na hodiny chodia presne, asto s v sle pred zvonenm. Doma vinou iaci akali uitea, tu je to naopak. Profesor ak, km tudenti prdu a sadn si. Niekedy ani ptnsmintov prestvka nesta, aby si ernoch s belochom povedali vetko. Zvl᚝, ak sa stretli po dlhom ase. Vo vstupnej hale univerzity stoj ndhern socha Krista Spasitea. Tento vysok monument naznauje, e vetko sa tu m dia pod jeho vedenm. S Jeiom uprostred mu udia dozrieva: intelektulne i duchovne. A o to tu ide.