S ružencom v ruke

Ruženec (Autor:  )
Autor:Marta Kamenická
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Uvedomujem si, že ak to, čo robíme, je dobré, treba to dať na vedomie ľuďom. Spoločenstvo sv. ruženca je stretnutie ľudí, ktorí sa dobrovoľne schádzajú k modlitbe, ale i k práci a k iným aktivitám, ktoré sú v našej farnosti: upratovanie kostola, brigády pri kostole, púte a výlety.
Hlavnou úlohou je denná modlitba sv. ruženca, to máme už v názve nášho spoločenstva a je pre nás prioritou. Modlíme sa ho každý deň doma alebo pol hodiny pred sv. omšou v kostole. Modlíme sa s ružencom v ruke a s ľuďmi, ktorí si na modlitbu nájdu vždy čas. Svoje úmysly predkladáme Nebeskej matke s pocitom prítomnosti, že je medzi nami a zároveň cítime, akú silu majú slová, ktoré vyslovujeme. Odprosujeme, oslavujeme, ale aj prosíme, a to všetko obetujeme za otcov biskupov, našich kňazov, bohoslovcov, za naše deti a naše rodiny. Ktorá matka nevypočuje svoje deti, keď o niečo dobré prosia? Verím, že naše modlitby prinesú plody.
Druhým naším cieľom je upratovanie kostola. Aby sme sa v chráme dobre cítili, naši členovia ho dvakrát do týždňa upratujú a tu vidím prvé ovocie našej modlitby. Máme už viac rodín, ktoré nie sú v ruženci a kostol ochotne upratujú. Pochopili, že čistota chrámu sa týka všetkých, ktorí tam chodia a verím, že bude viac rodín, ktoré vymenia starých a chorých.
V mesiaci jún si naši starší a chorí členovia spoločenstva spolu s duchovným otcom vykonali púť na Mariánsku horu. Tam sme prosili Nebeskú matku za pokoj vo svete, pokoj vo farnosti a posilnenie vo viere. S duchovným pokojom sme sa vrátili do svojich domovov.
Stáva sa už tradíciou, že v októbri nám naši duchovní otcovia pripravia duchovnú obnovu, ktorú začíname v piatok sv. omšou a v sobotu končíme sv. omšou. Vždy po skončení duchovného programu nasleduje Valné zhromaždenie, kde si zhodnotíme ročné obdobie v hospodárení, odsúhlasíme milodary na kostol, vyriešime nahromadené nedorozumenia, povieme si ako ďalej. Pán farár zhodnotí našu prácu – naše aktivity, predstavy, plány na budúci rok. Ja som presvedčená, že dôvera narastá a práca v spoločenstve prináša plody. Členovia sa z roka na rok viac zapájajú a majú živý záujem o duchovné stretnutia, hoci vždy tí istí, ale s radostným srdcom a to teší.
Sme 225-členná „armáda“ a aby chod mesačných stretnutí fungoval, o to sa starajú horliteľky, ktorých je 15. Spomedzi nás dve vedú naše spoločenstvo - predsedníčka p. Dobranská a pokladníčka p. Kamenická. Snívam o založení mužskej ruže, ale na tom treba ešte popracovať. Aj v tom sa obrátime na Nebeskú Matku. Ona je tá, ktorá pomoc neodmieta.
Chcem ešte poďakovať p.farárovi J.Dudovi a p.kaplánovi J.Budzákovi, že si pri svojich povinnostiach nájdu čas aj pre naše spoločenstvo, usmerňujú nás a držia nad nami ochrannú ruku
. Všetkým vám vyprosujem hojnosť Božích milostí.