Moje deti

Okienko (nielen) pre birmovancov

Autor:Martina Mrovčáková
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Je to už po druhýkrát, čo môžem spoločne s našimi mladými prežívať čas prípravy na prijatie sviatosti birmovania, v ktorej nám Boh dáva svoju Silu - Ducha Svätého. Pre mňa sú tieto naše stretnutia veľkým darom a zároveň príležitosťou pracovať sama na sebe. "Moje deti" sa stali súčasťou môjho života a každého z nich mám osobitne rada.
Drahí birmovanci, z hĺbky srdca by som vás chcela vyzvať k tomu, aby ste nepodceňovali tento čas prípravy. Viete, je to ako keď sa ja vyberiem na vysokohorskú turistiku. Skúsenosť mi hovorí, že sa potrebujem na to "vyzbrojiť". Vziať si dobré topánky, teplé oblečenie, najlepšie nepremokavé, veľa pitia a niečo pod zub na dobitie energie. Takto pripravená si potom nemusím robiť starosti kvôli zime, dažďu, smädu či hladu. Naplno si môžem vychutnávať krásu hôr a meditovať o tomto nádhernom Božom stvorení.
Aj vy takto chápte tento čas prípravy. Venujte dostatok svojho času a energie na to, aby ste mohli plnohodnotne prijať sviatosť birmovania. Ježiš nám sľúbil tento dar pri svojom nanebovstúpení. "... ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu.." (Sk 1,8) Ježiš nás nenecháva odkázaných na naše sily, ktorých toľkokrát skutočne nie je dosť. On nás chce posilniť svojou Silou, silou Ducha Svätého. Skrze túto sviatosť Boh nám chce dať Jeho múdrosť, Jeho inteligenciu, Jeho radu a silu. "A spočinie na ňom duch Pánov: duch múdrosti a rozumu, duch rady a sily, duch poznania a bohabojnosti; a naplní ho bázeň pre Pánom." (Iz 11,2) Bez našej spolupráce a otvorenia svojho srdca to však nepôjde. Boh nám dáva slobodnú vôľu, ktorá je základom našej ľudskej dôstojnosti. A v slobodnej vôli sa môžeme rozhodnúť pre Boha. Alebo aj opačne...
Boh nám dáva Svojho Ducha, aby sme dokázali kráčať po Jeho cestách a takto smerovali naše životy. "Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich." (Ez 36,27) Ako slnečnica vytáča svoju hlávku k slnku, tak my máme nasmerovať naše životy na Boha. Hľadieť na Neho uprene, deň čo deň.
Po nanebovstúpení Pána apoštoli v modlitbách očakávali zoslanie Ducha Svätého, ktorého im Pán Ježiš bol prisľúbil. "Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi." Nepripomína vám to niečo, milí birmovanci? Čas modlitby na našich stretnutiach? Ja viem, keď sme niekedy spolu, zdá sa vám, že modlitba je možno pridlhá, ale chápte, že je skutočne nenahraditeľná. Zároveň musíme rásť v poznaní Boha, ktorý sa nám ukazuje cez Ježiša a jeho život zaznamenaný vo Svätom Písme. Boh sa nám vo Svätom Písme prihovára a čím viac si z neho budeme čítať, tým zreteľnejšie budeme vidieť Božiu tvár. To preto modlitba a čítanie Svätého Písma sú základom našich stretnutí.
Ale chcem dať trocha slovo aj mojim milým birmovancom. Na moju prvú otázku o tom, čo im prinášajú stretnutia, mi odpovedali:
"Na stretnutiach spoznávame bližšie Boha a Ježiša. Odhaľujeme viac a viac Ježišov život a takto zisťujeme, čo máme meniť vo svojich životoch, aby sme sa mu viac podobali. Lepšie poznanie Boha nás pripravuje na to, aby sme boli schopní rozprávať o Ňom iným ľuďom. Častejšia modlitba a účasť na svätých omšiach nás duchovne posilňujú. Je zároveň užitočné, keď sa v skupinke rozprávame o svojich životoch a vzájomne sa tým učíme a posmeľujeme."
Milí birmovanci, skúste sa všetci zamyslieť nad tým, čo vám prípravné stretnutia dávajú - je toho viac pozitívneho či negatívneho? A skúste si úprimne odpovedať, či aj po birmovke by pre vás nebolo užitočné, aby ste si našli nejakú tú skupinku, v rámci ktorej by ste sa pravidelne stretávali pri Ježišovi. Chcem vás totiž k tomu povzbudiť.
Mojim birmovancom som položila ešte jednu otázku - čo očakávajú od cirkevného spoločenstva, v ktorom žijú. "Očakávame to, aby nás uznávali ako dospelých kresťanov, ale nás aj napomínali, ak by sme robili nejaké chyby. Mali by nás správne usmerňovať a dodávať nám silu, a to nielen teoreticky, ale aj prakticky. A tým, že sa pripravujeme na prijatie sviatosti birmovania, pomáhame starším, aby si to sami zopakovali a pripomenuli si možno už zabudnuté. Ako to bude po birmovke, to nikto z nás ešte nevie, ale veríme, že každý z nás sa bude snažiť o to, aby viedol dokonalý kresťanský život a sväté prijímanie pre nás bude posilnením na tejto ceste. Veríme, že Cirkev bude pre nás stále útočiskom." Ich odpoveď je výzvou pre nás starších, aby sme ich nesklamali a snažili sa naplniť ich očakávania.