Primície v Markušovciach

Autor:Ján Duda
Pridané: 2006-08-16 18:29:07
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Novokňaz dp. Ján Rimbala mal primície v sobotu 24. júna 2006. Svo­ju primičnú svätú. omšu celebroval zo slávnosti sv. Jána Krstiteľa. Z rodného domu, kam po neho prišiel pán farár Duda so sprievodom, šiel do farského kostola vo venci, ktorý niesli prvoprijímajúce deti. Jeho primičným kazateľom bol bývalý markušovský kaplán vdp. Anton Kasan. Pri sv. omši spieval markušovský zbor, ktorý dirigovala Lucia Hudáková. Na organe hrali Ján Penták a Lucia Dutková.
V nasledujúci deň v nedeľu 25. júna 2006 mal primície dp. Róbert Gurčík. Z rodného domu do kostola kráčal v sprievode mládencov a dievčat oblečených v kroji. Jeho primičným kazateľom bol bývalý správca farnosti v Markušovciach vdp. Michal Vitkovský. Aj pri jeho primičnej svätej omši spieval markušovský chrámový zbor. Obidvom novokňazom na záver svätej omše zablahoželali miništranti, mládež, dospelí veriaci, pán starosta i pán farár. Obaja novokňazi udelili prítomným veriacim svoje novokňazské požehnanie.