Domácnosť Benedikta XVI.

 (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

O domácnosť Jozefa Ratzingera sa dlhé roky starala jeho staršia rodná sestra Mária Ratzingerová. Ona ho sprevádzala po jeho profesorských staniciach. Keď v roku 1967 profesor Ratzinger prišiel ako 40‑ročný prednášať teológiu na štátnu univerzitu v Regensburgu a keďže toto svoje sťahovanie považoval za posledné a chcel sa usadiť, dal si tu postaviť menší domček so záhradou. Aj tu mu domácnosť viedla jeho sestra Mária a tu sa rozhodol stráviť zvyšok svojho života (aspoň si tak myslel). Ale ako to býva človek mieni, Pán Boh mení. 24. júla 1976 náhle umrel 63-ročný mníchovský arcibiskup kardinál Jozef Döpfner a v januári nasledujúceho roku pápež Pavol VI. požiadal Jozefa Ratzingera, aby nastúpil na jeho miesto. Do Mníchova nasledovala Jozefa aj jeho sestra Mária. Lenže ani toto miesto ešte nebolo posledné. V roku 1981 Ján Pavol II. požiadal kardinála Ratzingera, aby prijal miesto prefekta Kongregácie pre náuku viery vo Vatikáne. Sestra Mária verne sprevádzala Jozefa aj do Ríma a aj tu mu viedla domácnosť až do svojej smrti v roku 1991.
Zdá sa, že po smrti jeho sestry Márie mu chodila upratovať byt Nemka Ingrid Stampa, ktorá aj v súčasnosti dohliada na rekonštrukciu a usporiadanie osobného pápežského bytu v Apoštolskom paláci, nakoľko už pozná pápežov vkus (preto Benedikt XVI. sa celý júl zdržiaval na dovolenke vo Valle d´Aosta a v auguste a septembri v Castel Gandolfo). Ďalšia Nemka Birgit Wansing pracovala s kardinálom Ratzingerom ako jeho pisárka na Kongregácii pre náuku viery. Napriek tomu, že chodí vypomáhať spolusestrám do pápežovej domácnosti a aj naďalej prepisuje rukopisy Jozefa Ratzingera (teraz už Benedikta XVI.) písané v nemčine, ostala pracovať na Kongregácii pre náuku viery.
V pápežovej domácnosti vypomáhajú aj ďalšie 4 sestry zo sekulárneho inštitútu Memores Domini Carmela, Loredana, Emanuela a Cristina (predovšetkým o kuchyňu). Sekulárny inštitút Memores Domini založil v roku 1964 taliansky kňaz Luigi Giusani. Sestry skladajú sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, žijú v komunitách, ale nosia vlastné civilné oblečenie. V istom zmysle „šéfom“ súkromných izieb pápeža je jeho osobný tajomník, 48‑ročný Nemec z Bavorska Georg Gaenswein (môžete ho vidieť napr. v papamobile ako sedí za pápežom, alebo na generálnej audiencii ako pápežovi podáva texty príhovorov). Georg sa stal osobným tajomníkom kardinála Ratzingera iba pred 3 rokmi, predtým prednášal teológiu na rímskej Univerzite sv. Kríža, ktorá patrí personálnej prelatúre Opus Dei založenej bl. kňazom Escrivom Ballaguerom.