OTVORENÝ LIST FARNÍKOM

-------- (Autor:  )
Autor:Ján Duda
Pridané: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Milí veriaci z Markušoviec, Tepličky, Lieskovan i Pod tepličky. Vychádza prvé číslo nášho farského časopisu v roku 2005, ktorý je Rokom Eucharistie a ja som zatúžil prihovoriť sa k vám aj takto prostredníctvom písaného slova.
Od roku 1997 som tu medzi vami, žijem s vami a zdieľam s vami vaše radosti i bolesti. Otec biskup mi zveril aj iné povinnosti, ale vždy sa tu vraciam s veľkou láskou, lebo tu medzi vami je môj domov. Som váš duchovný pastier a všetkých vás považujem za svojich. Kňaz je vysvätený pre službu Božiemu ľudu, a preto patrí k Božiemu ľudu a Boží ľud patrí k svojmu duchovnému pastierovi. Z poverenia otca biskupa teda vy a ja patríme k sebe už takmer 8 rokov. Ale stále sa uchádzam o vašu priazeň nie pre nejaké zištné záujmy, ale preto, aby rástla vaša i moja viera, nádej i láska k Bohu. Aby sme spoločne kráčali v ústrety Kristovi, aby sme spoločne pracovali na našej spáse a modlili sa jeden za druhého. Veľmi si želám, aby Boh posilnil a upevnil našu vieru.
Chcem, aby ste tiež vedeli, že sa často zamýšľam nad tým, čo môžem pre vás urobiť v duchovnej oblasti a či robím pre vás v spomínanej oblasti dosť. Vídavam vás mnohých unavených po celodennej námahe a viem, že len ťažko si nájdete čas i silu prísť na sv. omšu večer vo všedný deň. Ťarcha každodenného života a starosti v komerčnej spoločnosti, v ktorej žijeme, vyžaduje od vás stále viac a viac síl a sústreďuje ich práve na starosti materiálne. Duchovné záležitosti sa čoraz viac dostávajú chtiac-nechtiac na okraj vášho záujmu, lebo vám na ne ostáva menej času a menej síl. Napriek tejto ťažkej situácii vás chcem poprosiť, aby ste si nenechali zdevastovať svojho ducha i svoju dušu. Aby ste si našli čas na modlitbu, úprimnú svätú spoveď, pokojný zážitok zo svätej omše i z prijatia Eucharistie. Chápem vás, že súčasnosť v duchovnej oblasti nie je bez problémov a ani budúcnosť nebude ľahká, ale musíme pre svoj duchovný život a vieru niečo urobiť. Nemôžeme dopustiť, aby nás televízia, noviny, rádio a nadmerná túžba po hmotných veciach obrali o duchovný život, o vieru. Nesmieme dopustiť, aby nám bol vnútený taký štýl života, aký nechceme: bez viery, bez Boha, bez Cirkvi, bez kostola, bez modlitby, bez spovede, bez Eucharistie... Iste, budem sa snažiť spolu so svojimi najbližšími spolupracovníkmi, vytvárať priestor aj pre duchovné aktivity a podujatia (napr. už niekoľko rokov existuje v Markušovciach i Tepličke škola duchovnej organovej hudby, v rámci roka Eucharistie poriadame Markušovské biblické dni, pripravíme aj ďalšie podujatia), ale to základné, ktorým je modlitba, nedeľná svätá omša, svätá spoveď a sväté prijímanie, to musí vždy ostať a na tomto základe možno ďalej budovať svoj duchovný rast.
Drahí veriaci!
V roku 2005, v Roku Eucharistie, vám želám zdravie, Božie požehnanie a veľa duchovného pokoja. Nech vás Pán Boh požehnáva vo vašich dobrých snaženiach. Modlím sa za vás a prosím Boha, aby neustávala vaša viera, ale aby ste rástli v láske k Bohu a k Cirkvi.