Zo života farnosti 1

Jasličková hra v Markušovciach na slávnosť Narodenia Pána (Autor: Peter Lazor)
Autor:Ján Duda
Pridané: 2007-03-03 15:06:10
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markušovce
Bez súhlasu redakcie sa článok nesmie ďalej publikovať!

Jasličková hra v Markušovciach na slávnosť Narodenia Pána