P Markuovanov do Levoe

Autor:Jn Duda
Pridan: 2007-07-11 15:51:05
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Ruencov spoloenstvo v Markuovciach usporiadalo v nedeu 10. jna p na Marinsku horu v Levoi. Bolo to vydaren podujatie, ktor sa u stva tradciou.