Mylienky na nedeu

Autor:Vladimr Pavlk
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vetko Boie stvorenstvo je dokonalm dielom Stvoritea. Vo vesmre i v loveku sa striedaj rytmicky udalosti, ktor umouj ivot. Vimnime si loveka. Je psychosomatickm tvorom s duou a telom. Podlieha rytmickm zmenm: de a noc, svetlo a tma, sklad a rozklad v ltkovej premene, naptie a uvonenie svalstva pri prci a pohybe, napanie a vyprzdovanie komr srdca, hlad a nastenie, spnok a bdenie, vzostupy a pdy.
Ale aj prca a oddych, de sviaton a pracovn s ivotodarnm rytmom. Kad lovek (i zvierat) potrebuje po prci odpoinok nedeu po pracovnch doch. Pre kresana sli nedea na rozhovor s Bohom. Nedeu stvoril Boh pre loveka. Vrcholom rozhovoru s Bohom je as na sv. omi s plnou asou na obetnej hostine. Nemonos alebo neschopnos fyzickej asti na sv. omi treba nahradi vrcnou modlitbou.
Obraz slvenia da Pna m vak vea alch podb a nedea sa m vdy preva v rodine. Tu upevujeme nboensk vzdelanie, posilujeme vzjomn lsku v tolerancii, bilancujeme minul obdobie a hlsime sa do spoluprce s Bohom v nastvajcich doch novho tda. Nedea je prameom ndeje a milost. Telu doime oddych a dui pokoj.
Nedea preit v kresanskom duchu je zdrojom pokoja, Boieho poehnania a dva predpoklady udskmu astiu. Tento pocit umocnme nvtevou vo farskom spoloenstve, stretnutm sa s prbuznmi, priatemi alebo pobytom v Boej prrode, kde sa nm priam tla na pery zvolanie: Ndhern s Tvoje diela, Pane. Bu pochvlen naveky.