Na jese

Domcek v prirode (Autor:  )
Autor:Peter Kubica
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

eny vyli spolu a pred domom. Po kamenistej ceste pokraovala len jedna z nich. T druh smutne za ou pozerala. Cpom zstery si utierala oi. Rozlka pln emci sa konala u na priedom. Krajca bola oividne mladia. Staria zostala st ete dlho pred domom. Nevidela u sce nikoho, ale pohadom akoby stle ochraovala t mladiu, ktor sa vybrala do diaky. Zostala s ou len staroba. Je to vern druka, ktor nikdy nikoho neopust. Ani na chvu. To si uvedomila u vemi dvno, ale a teraz pociuje jej ak bremeno.
Cel leto suili sen, aby mali na zimu pre kravku i ostatn zvierat. Zviezli dvans fr. Dom sa zaodel do tejto nezabudnutenej ve, ke ukladali seno do sueka. V zime s tak zahy snehu, e mus vstva o tretej rno, aby mohla nakmi cel statok. Najskr poodhadzova sneh. Potom vykyda zvieratm. Nakmi ich. A zase odhadzova sneh, pretoe medzitm ho nafualo a po okienka. Vdy jej pomhala dcra. Viac det s muom nemala. Aj o neho prila, ke ho ktosi v noci prepadol a ubil na smr. Nadvali im, e s kulaci. Ani poriadne nevedela, o to znamen. Mali role, horu i statok. Ale ve nikomu ni neukradli. Robili na svojom. Jej mu odmietol vstpi do drustva. Dokonca odhovral aj ostatnch od toho. To bol dvod, pre ktor ho zabili. Nie ako tvrdili andri, e ilo o lpen prepadnutie. Ni mu toti nezmizlo. Ani len hodinky.
Teraz prila aj o dcru, ktor odchdza na tdi. Aj ju odhovrala, ale dcra nechce i tak ako ona. Bude z nej pani, v meste si kpi byt a k materi bude chodieva na dovolenku. Nikdy nebola na dovolenke. Ani tomu slovu poriadne nerozumela. Veakrt sa rozprvala s dcrou, pritakala jej, ale nepochopila obsah celho rozhovoru. Dcra sa vyjadruje akosi zvltne, zloito. Rozprvaj tm istm jazykom, ale kad inak. Dcra odchdza. A ona? Zoberie motyku a ide do zhrady. Zemiaky nepokaj. Ani na dovolenku, ani na ni in. Bu ich vykope alebo ti ich zoer hraboe. Motykou zaala do tvrdej pdy.