Adventn as

Autor:Rastislav Lazor
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Advent
je poehnan as,
ke rokov rokce
Mesia akanie,
dokon na
Hlas volajceho na pti
chodnkov rovnanie
a udu bldiacemu vo tmch
uzrc plnos Svetla
dovol Marana tha /Pane , pr / zvolanie,
ke tvoj sluobnk
u pripraven je.