Stopy

Spomienka na prv slobodn Vianoce

 (Autor:  )
Autor:Peter Kubica
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Jedin pocit, ktorm by mohol definova to obdobie, je strach. Obavy ho prenasledovali kad rno pri vstvan. Bl sa prebdzania, aby mu tiese nezovrela hrdlo, tak ako veakrt predtm. Triaka na celom tele mu prezrdzala to, o u dvno tuil. Desili ho i vlastn deti, rodiia, manelka, susedov nevynmajc.
Kral po chodnku a mal pocit, e kad kadho sleduje. Vetci sa navzjom picuj, hovorieval. Ak zbadal nejakho znmeho, tak pokraoval alej po ceste. Bl sa pred umi zaboi do brny a len tak bezstarostne vykroi. Nebol zbabelec, ale nechcel nikoho zbytone provokova. Pocit neistoty a stiesnenos ho skuovali vdy znova a znova. V neznmych uoch videl tajnch agentov. Zdalo sa mu podozriv, ak niekto kral len tak, bez taky. Ete podozrivej bol lovek s takou. Nikto nevie, o v nej me skrva.
Po istom ase mu zaali by podozriv i ist topnky. U nich v meste predsa nikto nikdy nenosil istotou sa blytiace topnky. Prestal sa pozera uom do tvre, do o. Sledoval u len topnky, ako sa pretekaj po chodnku. Poda obuvi dokonca zaal rozdeova ud.
Prkrt neiel cez brnu, ale preskoil zozadu cez plot. Zakrdal sa ako zlodej, vrah alebo nsilnk. Zakrdal sa domov, kde prebva lska a pokora. Mnoh tam chodili cez otvoren brnu, no on mal strach.
Napadol sneh, zaha bielej masy. U si vmal i odtlaky topnok v snehu. Zrazu sa hf ud hrnie cez brnu. Nechpavo a pln obv sa za nimi pozer. Po zamatovo sfarbenom novembri priiel december a s nm Vianoce.
Prvkrt sa slobodne a bez zkosti nadchne. Vojde cez brnu domov. U nepozer viac na topnky, ale do o ud i loveka. Pozer do o venosti...