(Nielen) vianon darovanie

Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2008-01-12 16:20:31
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Obdarvavame sa hocim. Kad darek pote. Hlavne tie, ktor s darovan primne a s lskou alebo aj tie, ktor prdu neakane v prav as. No je aj tak dar, ktor pome zdraviu loveka alebo mu dokonca zachrni ivot. Takto obdarovan lovek potom pocti rados z toho, e sa akoby druhkrt narodil. A to nielen na Vianoce.

Zzran tekutina
udsk krv je nenahraditen. Ak ju lovek strat alebo ju srne potrebuje doplni i vymeni, me ju dosta len od inho loveka, od dobrovonho darcu. Kad zloka krvi m svoju osobitn lohu: erven krvinky prenaj kyslk z pc do celho tela. Krvn plazma obsahuje bielkoviny a z nich najvznamnejie s protiltky, neodmysliten pre obranyschopnos organizmu. Biele krvinky chrnia loveka pred infekciou a ochoreniami. Krvn dotiky zasa pomhaj pri zastaven krvcania. Z krvi sa zskavaj rozlin prpravky, ktor sa pouvaj na liebu viacerch ochoren. Z krvi jednho darcu mono vyrobi lieky pre viac pacientov. Spracovanm krvnej plazmy sa zskava cel kla liekov, ktor sa nedaj nahradi. udia s poruchou zrania krvi s naprklad na niektor z tchto liekov odkzan cel svoj ivot. Bez darcov krvi by vak ich lieba bola nemysliten.

Darcovstvo krvi
Je neodmyslitenou sasou lieebno-preventvnej starostlivosti o obanov. Preto je jednou z priort Slovenskho ervenho kra v spoluprci s Nrodnou transfznou slubou SR a hematologicko-transfuziologickmi oddeleniami nemocnc spolupracova pri vchove k darcovstvu.

Pravidl a podmienky
Darova krv me kad zdrav lovek vo veku od 18 do 60 rokov, priom mui kad dva mesiace a eny kad tri mesiace. Existuje aj takzvan Etick kdex darcovstva krvi a krvnej plazmy. Bol prijat v roku 2000 Medzinrodnou spolonosou pre krvn transfziu (ISBT). Obsahuje zoznam niekokch pravidiel. Najdleitejie a prv z nich je to, e darcovstvo krvi vrtane krvotvornch tkanv pre transplantciu m by za kadch okolnost dobrovon a bezplatn a na darcu sa nesmie vyvja iaden ntlak.

Oceovanie
Oceovanie mnohonsobnch darcov krvi je odstupovan nasledovne:
1. Odznak symbolizujci kvapku krvi rubnovej farby po prvom darovan
2. Bronzov plaketa Prof. MUDr. Jana Janskho po desiatom darovan
3. Zlat plaketa Prof. MUDr. Jana Janskho po dvadsiatom darovan
4. Diamantov plaketa Prof. MUDr. Jana Janskho po esdesiatom darovan u ien a po osemdesiatom darovan u muov.