Optali sme sa na nzor mladch

Lenka Pavlkov a Viktria Holekov (Autor: archv redakcie)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2006-08-16 18:24:46
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Tentoraz sme dali priestor vyjadri svoje nzory dvom emancipovanm dievatm z Tepliky Viktrii Holekovej a Lenke Pavlkovej

Viktria Holekov po ukonen bilingvlneho (nemecko-slovenskho) Gymnzia v Poprade sa rozhodla tudova na Pedagogickej fakulte Katolckej univerzity v Ruomberku uitestvo v kombincii matematika hudobn vchova. V sasnosti nastupuje do druhho ronka.

Lenka Pavlkov ukonila Gymnzium v Spiskej Novej Vsi a v sasnosti je druhkou na Lekrskej fakulte Univerzity Komenskho v Bratislave.

Doke si vytvori svoj vlastn nzor na nejak vec alebo situciu?
Viktria: Zle to od okolnosti a veci. Ale dos ahko sa dm ovplyvni umi, ktorm dverujem. Myslm tu hlavne na mojich rodiov. Ale niekedy si vytvorm svoj vlastn nzor.
Lenka: Ak ide o veci, do ktorch sa vyznm, no, ale ak je to nieo, omu sa nerozumiem, neviem si vlastn nzor ani utvori, tob nie ete vyjadri.

Ak m nzor na svojich rovesnkov?
Viktria: Myslm si, e moja genercia mladch ud sa ete prikla k tej od ns starej genercii. Genercia mladch ud, ktor je od ns mladia, sa mi jav ako in. Ich rodiia im viac dovouj a viac toleruj, ne nm. A nie je to dobr. Uber sa to zlm smerom. Ich rodiia by mali voi nim prejavi viac autority a ma rznejie slovo. Dnes si u od ns mladia genercia nielen vea dovouje, ale aj ich rodiia im vea dovouj. A je to zl pre jednch aj druhch. Mono je to ovplyvnen televziou...
Lenka: S... jednoducho rzni.

Viktria, zvolila si si povolanie uiteky. Nem obavy, e to bude oraz aie vykonva toto povolanie?
Viktria: no, povam, e je to stle aie. Mono rozmam dos optimisticky, ale chcem pomc rodiom pri vchove ich det. Aby to, o im oni nedaj v rmci vchovy doma, som doplnila ja vchovou a vyuovanm v kole. A potom je to aj o vlastnom ivote. S hudbou som spojen od malika (hrvala som na flaute a teraz hrvam na organe) a matematika ma bav.

Lenka, o om ako mlad lovek snva?
Lenka: O astnej budcnosti, o spokojnosti, o rodine, o tom, aby som dotudovala...

M svoj nzor na politiku?
Viktria: Asi je potrebn ma vlastn nzor aj na politiku. Ale priznm sa, e ete nemm jasn nzor na sprvu vec verejnch.
Lenka: Politika je jedna z tch vec, do ktorch sa mlo rozumiem, take tu neviem vyjadri svoj nzor.

o povie na ppea?
Viktria: Bola som na stretnut mldee s ppeom v Kolne nad Rnom v Nemecku. Pripadal mi strane chladn. Nemala som z tej ome duchovn zitok. Bola som aj v Roave, ke tu bol ete Jn Pavol II. a ten bol in. O Benediktovi XVI. by som povedala, e je chladnm lovekom. Je to vak asi tou nemeckou mentalitou. Nemci s tm znmi. Aj sa hovor, e chladn ako Nemec. My sme in, srdenej.
Lenka: O Svtom Otcovi som zatia vea netala a tie som o om mlo poula. Ale je mi sympatick.

Tvoj nzor na nboensk ivot?
Viktria: Myslm si, e je dleit chodi do kostola na sv. omu. Povzbudzuje to nau vieru. Iste, je to ovplyvnen aj vchovou.
Lenka: M to pre ma obrovsk vznam. Som astn, e som veriaca a pokladm to za vek vhodu. Boh je v mojom ivote na prvom mieste, uvedomujem si, e Ho potrebujem. Jednoducho, bez Boha ani na krok.

Viktria, si v Teplike organistkou a kantorkou. o Ti dva hra na organe?
Viktria: Hudba ma upokojuje. Rada spievam a hra na organe ma napna.

Lenka, o pre Teba znamen Teplika a o om je ivot dospelch?
Lenka: Domov, rodiia... A o om je ivot dospelch? Je to asi dos ak, detstvo je urite o nieom inom.

Vie, o je dospelos, zrelos?
Viktria: No, je to vemi ak otzka. Mono najaia. Myslm si, e dnes nie je dospelm ten, kto prekro osemnsty rok veku. Dospelm je mono lovek, ktor si vie utvori vlastn nzor, vie sa samostatne rozhodova, vie si st za svojim nzorom. Ale nie som si ist. Je to vemi ak na to da odpove. Budem nad tm rozma.
Lenka: (Nemem to vedie, ke som tam ete nedola - smev). Ale nie. Neviem, ale asi je to stav, kedy sa doke lovek sm a slobodne rozhodova, m svoje zsady, hodnoty a vi si a m rd seba i ostatnch.

A elanie naim itateom?
Viktria: Prjemn tanie.
Lenka: elm im, aby sa im Pokoj a dobro dobre tal, nech vedia oceni prcu tch, ktor ho pripravuj, a tie im prajem, nech s vetci astn, nech sa teia z horceho leta, deck z przdnin, ale nech nezabdaj, e bez Boha ani na krok.