Obezita det

Zdravotncke okienko

 (Autor: archv redakcie)
Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2014-10-13 10:05:56
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vostatnom sle nho asopisu sme vrubrike Zdravotncke okienko psali oobezite. Dnes sa ktejto staronovej avemi zvanej tme vraciame znovu.
Obezita ako choroba je novodob epidmia, ktor sa na ns val zo Zpadu a zko svis s radiklnou zmenou ivotnho tlu. Sedav spsob ivota a stres sa odzrkaduje aj na deoch. Deti trvia vea asu pri potaoch - surfovanm po internete alebo PC hrami a rovnako aj pred televznou obrazovkou. S nasten mnostvom zitkov a emci, ktor kumulovane predstavuj znan stres pre vyiu nervov innos. Nedostatok pohybu a kompenzcia stresu prejedanm sa s ivnou pdou pre vznik obezity. T postupne podporuj nesprvne stravovacie nvyky a absencia rodiovskho dozoru nad trvenm vonho asu i stravovanm. Deti zvyajne neraajkuj aobed odsvaj na neskor odpoludnie. Zaneprzdnen matky nahradzuj tepl veeru erstvm peivom zo supermarketu i inmi polotovarmi. Cez de deti nekontrolovatene pojedaj pochutiny a sladkosti. Pitn reim je asto nedostaton a vodu zvyajne nahrdzaj sladen minerlky. Diea je takto na najlepej ceste k obezite.
V USA je obzne kad tretie diea, v strednej Eurpe asi 7% populcie, priom 10% det m nadvhu. Prve stouto skupinou det je potrebn pracova na zmene stravovacch a ivotnch nvykov a neaka, km bude neskoro. Lieba obezity i nadvhy je zdhav a predstavuje predovetkm trning pevnej vle. Motivcia je zkladom spenej lieby. Po necelom roku silia o redukciu hmotnosti nastva krza. T je najlepie prekona astejmi kontrolami ulekra alebo lieebnm pobytom v ozdravovni i v kpeoch, ktor sa problematikou zaoberaj. Tam sa nadbyton kil zhadzuj najahie. K redukcii hmotnosti nedjde bez kontroly mnostva a zloenia jedla, rovnako ani bez pravidelnho pohybu. Strategickm cieom je redukcia vhy o5 a 10 % za mesiac. Lieba je tm spenejia, m je hmotnostn pokles pomal. Pri rchlom tempe chudnutia prichdza riziko tzv. jo-jo efektu. Pravideln aerbny pohyb by sa mal sta pravidlom. Diea by malo jes 5x denne v mench dvkach. Sladkosti by malo nahradi ovocie. Zelenina by mala by hlavnou zlokou jedla.
Do vahy prichdzaj rzne vyetrenia: meranie krvnho tlaku, vyhodnotenie vhy, mnostva tuku akostrovho svalstva pomocou bioimpedannej vhy i posdenie mnostva podkonho tuku meranm pomocou kaliperu. Medzi pomocn metdy patr vyetrenie peeovch enzmov atukov v krvi, kyseliny moovej a glykmie. Tie nm pomhaj vas signalizova komplikcie obezity, o ktorch ste sa dotali v minulom sle.
spen lieba detskej obezity je zdhav a patr do rk odbornkom - endokrinolgov-obezitolgov, prpadne gastroenterolgov. Obezita vpredkolskom veku v kombincii so svalovou chabosou m nezriedka priny v genetickch syndrmoch, zktorch vye 300 sa kombinuje sobezitou. K tej asto inklinuj deti zneplnch rodn, s poruchami uenia, deti rodiov fajiarov. Tieto deti prve prejedanm sa kompenzuj emon stres vrodine i v kole. Vtedy je potrebn do lieby zapoji aj psycholga.
Lieba obezity je spen pribline v desatine prpadov. Deti nezriedka strcaj motivciu. spenos lieby vak zvis aj od spoloenskej klmy, od propagcie zdravho ivotnho tlu, reklamy na potraviny a podobne. Preto je spech lieby v rukch ns vetkch.longchamp pliage louis vuitton outlet longchamp soldes Christian Louboutin Uk christian louboutin outlet nike air max pas cher