Obezita nov epidmia

zdravotncke okienko

 (Autor: archv redakcie)
Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2014-10-13 10:16:42
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

V tomto pstnom obdob by som sa s odstupom asu op rada venovala obezite. Zvdza ma k tomu predvekonon obdobie, ale aj to, e je to asto zanedbvan a podceovan problematika, lavna, ktor sa na ns val z vyspelho zpadnho sveta. Svis so zmenou ivotnho tlu stresom a sedavm spsobom ivota. Odbornci predpokladaj, e ak bude obezita narasta takm tempom ako doteraz, doij sa ete sasn genercie toho, e obzni bud vetci! Varovanm je aj vysok riziko kardiovaskulrnych chorb u ud s nadvhou asvis s astejm vskytom infarktov srdcovch ciev, cievnych mozgovch prhod a vysokho krvnho tlaku. Uobznych sa ahie opotrebuje chrupavka kbov - predovetkm kolennch a bedrovch a chor maj vy sklon k ochoreniam ako dna aosteoporza. Obzni pacienti si vytvraj necitlivos na hormn zvan inzuln, o napokon vyvol cukrovku druhho typu. V svislosti s obezitou astejie nachdzame kamene v lnku vyadujce operciu a taktie dochdza k tzv. stukovateniu peene.
Obezita skracuje ivot o desiatky rokov. Cievy obzneho dieata s a otridsa rokov starie ako jeho kalendrny vek. Pre diagnzu obezity je dleit vha posden k vke, BMI a predovetkm obvod psu. Ten odzrkaduje mnostvo viscerlneho tuku. Je to tuk, kter sa nachdza v brunej dutine medzi revnmi kukami. Je neviditen, avak hormonlne vemi aktvny a vznamn. Kritriom pre obezitu je obvod psa u ien nad 80 cm, u muov nad 92 cm.
Redukcia vhy jako jedna z lieebnch monost tejto neprjemnej choroby nie je vbec jednoduch a zasli si osobitn pozornos. Jej zkladom je zmena ivotnho tlu stravovacch nvykov, jedlnika, pohybovej aktivity. Medikamentzna lieba sama osebe neprina elan vsledok. S redukciou hmotnosti sa asto podar vyriei prirodzenou cestou aj vysok krvn tlak predovetkm u det.
Do popredia sa dostvaj aj operan metdy rieenia obezity tzv. bariatrick chirurgia. V tomto prpade sa zvol vhodn druh opercie, ktorej podstatou je zmenenie objemu aldka, a tm aj prijmanej stravy. Chirurgovia vak tvrdia, e operciou lieba nekon, ale iba zana. Voba chirurgickej lieby obezity patr do rk odbornkom a m svoje prsne kritri, pretoe u dospelch s obvykle prtomn u viacer orgnov komplikcie. Dostupn s i rzne kozmetick metdy rieenia obezity akou je naprklad liposukcia. Za zkrok je vak potrebn plastickmu chirurgovi zaplati.
Problematika obezity nie je jednoduch a nie je mon tto tmu vyerpa v jednom lnku. Nezriedka zana u v detskom veku a vyskytuje sa vo viacerch genercich v rodine. Detskej obezite a jej liebe by som rada venovala lnok v budcom sle.
Predpokladom spenho lieenia obezity je dobr motivcia. Bez nej je akkovek lieebn zsah zbyton. Ktomu elm tm, o to potrebuj, vea odhodlania a pevnej vle. Pstny as je pre jej pestovanie tm najlepm obdobm roka.
nike pas cher longchamp soldes ray ban aviators sunglasses sac louis vuitton pas cher nike air max air max pas cher