Cukrovka u det

Zdravotncke okienko

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2009-06-30 15:14:49
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Problmom cukrovky udet je fakt, e postihuje rastci a rozvjajci sa organizmus. Nedostaton kompenzcia cukrovky sa prejav na zaostvan rastu a spomalen psychickho a telesnho vvinu. Nrast civilizanch ochoren vostatnom obdob sprevdza aj nrast cukrovky. Zaiatok ochorenia sa nezriedka presva do predkolskho veku. Samotn cukrovku, ke u prepukne, nie je ak diagnostikova. Na vod zaname niekokodov liebu na jednotke intenzvnej starostlivosti, ke dieau podvame infzne roztoky a taktie inzuln do ily. Ak sa podar upravi glykmie do potrebnho psma, prechdza sa na tandardn liebu inzulnom podkone. V tomto obdob sa erstv diabetik u i so svojou chorobou. Vtedy prebieha nastavovanie diabetika na inzuln v niekokch dvkach cez de - zvyajne s to 3 dvky rchlo inkujceho inzulnu pred hlavnm jedlom a 1 dvka pomaly inkujceho inzulnu na noc. Diabetik sa u podva inzuln do podkoia pomocou inzulnovho pera so zsobnkom, ktor vydr aj niekoko tdov. Inzuln aplikuje do podkoia pa, podbruka a stehien. Diabetik sa u tzv. selfmonitoringu. Pomocou glukometra avpichovej lancety si niekokokrt denne odober glykmiu a zaznamenva do slovnka. Podobne je to i s moom. Jedenkrt denne si vyetr mo na cukor a ketny. Mo si vyetr aj vtedy, ak m vysok glykmiu nad 15 mmol/l. Pri prtomnosti ketoltok v moi si mo kontroluje pravidelne a do ich vymiznutia adb na zven prsun tekutn. Na zklade aktulnch glykmi vkrvi avsledkov mou lekr - diabetolg upravuje hladiny inzulnu tak, aby boli o najviac vyrovnan.
Cieom sprvnej lieby diabetika s vyrovnan hladiny glykmie o najbliie norme. Tm sa brni skormu nstupu komplikci diabetu, pod ktormi si predstavujeme chorobn zmeny na drobnch cievach nh, obliiek, sietnice a diabetickej neuropatie. Nsledkom nesprvnej lieby je hemodialza pre zlyhanie obliiek, slepota, poruchy videnia, amputcia konatn i neuropatia. Aby sme tomu predili, prebieha opakovan zaanie diabetika do lieby vo forme edukcie. Strava diabetika je prsne monitorovan apota sa na tzv. chlebov alebo sacharidov jednotky. Dodriavanie mnostva sacharidovch jednotiek je predpokladom spenej lieby. Jedlo sa takto konzumuje 6 x denne v pravidelnch asovch intervaloch a so stlym mnostvom sacharidov, ktor sa uia diabetici pota. Pre diabetolga je asto problmom udra iadce glykmie unespolupracujceho dieaa v dojenskom i batolivom veku, rovnako ako v puberte. Vtedy diabetik nezriedka odmieta svoju diagnzu, bojuje s ou aje v liebe zmerne nedisciplinovan. Vtedy je marn akkovek silie.