Editoril

Mil itatelia!

Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2014-10-13 10:52:50
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Sme vo fze prpravy na najvie sviatky roka.
Predpokladm, e kad, kto vne berie svoj vzah sBohom, prijal vpstnom obdob nejak balek opatren, aby vzah sBohom asblnym vylepil. Ktomu patr biblick akresansk tradcia trojakho pstneho poknia: pst, modlitba aalmuna. Vtomto ohade odporame preta si Posolstvo ppea Benedikta XVI. kpstnej dobe 2009.
Je asn, e Svt Otec vyhlsil aj Rok sv. Pavla, ktor potrv ete do jna tohto roku. Listy sv. Pavla s naozaj vekou studnicou poznania, mdrosti a nvodov, ako sprvne azmysluplne i. Ak by sa dala zjeho diel vybra mylienka, ktor sa nimi tiahne ako erven ni, tak by to bola zrejme tto: Naplnenm zkona je lska. (Rim 13,10)
Tohtoron pstne obdobie je vMarkuovciach vaka pnovi farrovi obohaten oneden katechzy pre dospelch. Stretnutia takho charakteru s potrebn nielen pre deti pred prvm svtm prijmanm apre mlde pred birmovkou, ale s to hlavne dospel, ktor aktne potrebuj pravidelne erpa pre svoje ivoty zkatolckeho uenia Cirkvi. Atakto forma je vemi aktulna aje ou zujem.

Mil itatelia, dfame, e aj n spolon asopis prispeje kpovzbudeniu, aby sme prevali pstne obdobie naplno, atak sa zodpovedne pripravili na prevanie Vekononho Trojdnia.sac longchamp pas cher jtpatrimoine-finances.fr air max pas cher sac à main longchamp pas cher nike air max tn pas cher louboutin femme pas cher