Editoril

Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2014-10-13 11:04:16
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Venova takmer cel slo asopisu tme staroba me by dos riskantn Pravdepodobne odrad itateov strednej genercie aomladch ani nehovoriac. Dnes let mlados, krsa, vkonnos. Nie staroba, vrsky, choroby... Predsa sme sa vak do toho pustili.

Paradoxne sa staroba tka do vekej miery mladch. Oni musia vynaloi vek silie na to, aby sa nauili s ou i vo svojom (nielen rodinnom) prostred. Ui sa znamen presta sa jej b a naui sa prijma ju. Kto to m skr pochop, v mnohom mu to pome. A hoci je dnes uprednostovan aktivita, spech, energia mladch, druhou asou tch pomyselnch pc, ktormi dcha tento svet, s preit sksenosti, zskan ivotn mdros, zdroj pokoja a spokojnosti starch ud.
Kto sksil venova as starm uom, pozoroval ich a naval im, pochopil, e je to naozaj kola ivota.
Spoluitie mladch a starch nie je vak vdy romantick rozprvkov prbeh. astokrt ide o ak vntorn zpas obidvoch strn. Lene aj takto zpas me by v konenom dsledku obohacujci pre obidve strany, ak sa preva v duchu evanjeliovch prvd.
Mil mlad itatelia, prajeme si, aby boli tieto strnky malm prnosom k formovaniu lskavho postoja k tm, ktor maj u viu as ivota za sebou. Od nich sa meme mnohmu dobrmu naui. Via si ivot, doku by van, ak im venujete svoj as. Zrove nm nastavuj zrkadlo ivota. Kto chce, tak uvid v om mini-nvod pre svoj ivot ako a kam kra a naopak - omu sa zrove vyhba. Nie nadarmo sa predsa hovor: o vid na inch, akaj na sebe.
Mil star itatelia, ak vs maj mlad chpa a vi si vs, musia ma na to dvod. Je potrebn silie aj z vaej strany do takej miery, do akej sa to fyzicky a psychicky d. cta od mladch neprde automaticky a zvl᚝ ju nedostatn t, ktor ustavine len hundr, hromia na mlde a nezaujmaj sa o ich svet, v ktorom sa mnoh mlad ctia mono opustenej ako star. Mlad tie potrebuj pocti pochopenie.
Aj odbornci odporaj pokia sa to zdravotne d - aktvne starn. Zapja sa do spoloenstiev (komunt), zaujma sa o nov technolgie, nezakukli sa do svojho mikrosveta. Svojm aktvnym prstupom k ivotu mete by vekm prnosom.

Vyprosujme si vetci Boie poehnanie pre spolon hadanie cesty vzjomnej stretovosti.

air max pas cher christian louboutin uk shoes louis vuitton borse scarpe nike lunette de soleil ray ban air max 1 pas cher