Umenie oddychova

zdravotncke okienko

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2008-07-06 22:03:55
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Mil itatelia, bli sa as dovoleniek a oddychu. Pre mnohch je to skr vmena jednho pracovnho stereotypu za in. Mnoh ani oddychova nedoku. Pracuj aj na dovolenke. Stvaj sa takto nenpadne zvisl na prci - tzv. workoholici. lovek vak nie je stroj. Jeho sasou s aj city, emcie, tby. M svoje limity. Potrebuje zska nov inpirciu a impulzy. Potrebuje dobi energiu pre aliu tvoriv prcu a upokoji sa. Musme sa ho naui pova - jeho vntorn hlas, signly preaenia arigidnho stereotypu. Kad z ns je in, kad z ns potrebuje inak oddychova, rzne dlho oddychova.
Idelny oddych m trva nepretrite tri tdne. Ak sa to z rznych prin nepodar, vhodn je oddychova minimlne dva tdne bez preruenia. Odpora sa zmeni prostredie aspo na as dovolenky. To nm pomha odpta sa od zvislost, povinnost a nudnho kolobehu. Km prv tde venujeme oddychu a naerpaniu novej energie, druh tde si u dokeme von as vychutnva a otvrame sa novm podnetom. Tret tde s u odbran pamov stopy naich stereotypov a vynraj sa nov inpircie.
Ako oddychova? T, ktor pracuj intelektulne, by mali oddychova aktvne portova, cestova. Plat to aj naopak. Fyzicky pracujci udia by mali oddychova skr pasvne. Mus to vak by pre nich vemi ak, pretoe nie s na takto aktivity zvyknut. Mali by to vak sksi. udia pracujci na zmeny by mali venova dostatok asu spnku. T z ns, ktor pracuj s umi (plat to aj pre lekrov), by si mali od ud poas dovolenky oddchnu. Mali by oddychova skr v spolonosti dobre znmej komunity, kde ctia bezpene a spolupatrinos. Rodina by mala oddychova spolone.
Problmom je dovolenka s malmi demi. Myslm si, e matka po prode, dojiaca matka a matka s dieaom do 3rokov, by nemala dovolenkova v exotickch destincich ani vzahrani.Takto dovolenka je svojimi nstrahami pre diea a jeho opatrovateov skor stresom. Vtedy s idelne dovolenky doma na chatch avtichom lesnom prostred. Deti sa v lete vemi rady kpu. Treba vak pre nich starostlivo vybra vhodn prostredie.
Znmy sasn brazlsky spisovate vo svojej autobiografickej knihe napsal: Cestovanie je najlepia univerzita pre loveka. Osobne s tm plne shlasm. Cestovanie roziruje obzor a inpiruje. Umouje poznva nov kultry, jazyky, vytvra nov a hodnotn priatestv. In znmy esk cestovate napsal: Kdy chce spoznat svoji vlast, jdi od ni co nejdl.
A tak signlom dobre preitej dovolenky je pocit, ke sa u teme domov a do prce. Nvraty s po dovolenke radostnou odmenou.
Na zver by som chcela pripomen, e nielen telesno, ale aj duchovno potrebuje svoju dovolenku. Aj poas dovolenky by sme si mali vytvori priestor pre svoju duu. Mono trochu inak a netradine. Stan sa vak neoddelitenou sasou a potrebou poas naej dovolenky.
elm vm prjemn oddych pod ochranou Najvyieho.