Zdravotn nstrahy leta

Zdravotncke okienko

---- (Autor: archv redakcie)
Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 2007-07-11 15:31:03
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Bli sa leto - as dovoleniek - najobbenejie obdobie roka, ke si potrebujeme aspo na chvu oddchnu od svojich povinnost a naerpa nov sily.

Nato, aby sme si dobre oddchli, potrebujeme prerui nae pracovn a ivotn stereotypy aspo na 2 tdne. Idelom s vak tri tdne nepreruenho oddychu. Duevne pracujci lovek by mal oddychova skr fyzicky a plat to aj naopak. Aby sme si dobre oddchli, potrebujeme sa aj ochrni pred letnmi nstrahami, ktor nm mu nau dovolenku zneprjemni.
Najastejm zdravotnm problmom s trviace akosti nezriedka infeknho pvodu. Ich pvodcom sa najlepie dar prve v letnch mesiacoch. Do nho organizmu sa dostan nesprvne uskladnenmi i tepelne upravenmi potravinami najastejie mlieneho pvodu. Zdrojom revnch nkaz me by aj voda a nevhodne oisten zelenina i ovocie. V horcich letnch doch sa nae telo rchlo odvodn a trp slabosou, bolesami brucha, hlavy, horkou. Dita vak neznamen hladovanie. Dleit je tepeln prava bez preplench a mastnch jedl s vylenm mlieka a bublinkovch sladench npojov. Z liekov meme poui Smectu, Hylak, Carbosorb, Endiaron alebo Imodium. Ak sa nm nedar doplni nedostatok tekutn naprklad pre vracanie alebo ak akosti pretrvvaj viac ako 2 dni, treba vyhada lekra. Najinnejia lieba je vak prevencia. Treba pi vodu len z overench zdrojov. Plat to aj pre potraviny. reniu nkazy najlepie preddeme dkladnm umvanm rk a dodriavanm hygienickch pravidiel.
Treba sa chrni pred slnenm iarenm. Oznov vrstva m za nsledok neprjemn a zdraviu kodliv inky slnench lov hlavne v letnch mesiacoch. Chrni sa treba vhodnm opaovacm krmom s ochrannm faktorom a UV filtrom. m je slnko intenzvnejie, tm vy m by ochrann faktor krmu. V naom podnebnom psme je to 8-12, v Egypte a Tunise okolo 24. Vyhba sa treba aj pobytu na slnku medzi 12-15 hodinou. Netreba zabda, e slnko opauje aj vo vode naprklad pri plvan. Ak dlhodobo uvate nejak lieky, treba si vopred preveri, i sa pri ich uvan mete slni. Problmom s hlavne niektor antibiotik a upokojujce lieky. Nsledkom mu by kon alergie. Nie je zriedkav i alergia na samotn slnen iarenie.Netreba zabda na prikrvku hlavy, slnen okuliare a dostaton pitn reim. Ten je v lete dvojnsobne vy ako zvyajne.
Ak cestujete do exotickej krajiny, nezabudnite si zisti, i potrebujete nejak pecilne okovanie. Na kad dovolenku hlavne do zahraniia si vak zoberte so sebou zkladn lieky vtane antibiotk. Oetrenie v zahranin nie je lacnou zleitosou. Problmom me by aj jazykov barira a nedostupnos zdravotnej starostlivosti.
elm vm dovolenkov oddych bez zdravotnch problmov pod ochranou Najvyieho.