Mil itatelia!

Editorial

Monika Hodnick (Autor: archv redakcie)
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 2007-04-06 18:01:23
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Tem sa z jari. Obdivujem prrodu, ktor si rok o rok vie poradi s odchodom zimy a uke svoju silu. Jemn silu, ktor premiea pochmrnu krajinu na kraj lahodiaci oku.

Je to asn, ako si drobn kvetiny njdu svoju cestu a vyrast aj na tch miestach, kde je to priam nepochopiten. A tak vidme praskliny v tvrdom, studenom betne, z ktorch vykkaj nen hlvky ppavy. Zbadme odhoden star zhrdzaven hrniec, cez ucho ktorho vyrast prvosienka. Prroda svojou zeleou akoby zahladila stopy za lovekom, ktor do nej bezcitne nahde svoj odpad. Trva takmer objma t hbu odhodench vec nezodpovednch ud. Prroda sa nehnev, len pln svoje poslanie. Znova rs, znova kvitn, znova sli uom. Aj stromy rozkvitn. Dokonca aj tie, na ktorch sa nahromadili igelitov taky i star pneumatiky. Strom sa nezlost. Aj on pln svoje poslanie rozvitn a prinies plody. uom. Vetkm, aj tm nevychovanm. Nezleiac na tom, i mu lovek ublil naprklad lmanm konrov. Ete aj na tom zlomenom vyrastie zelen lstok. V prrode sa naozaj dej zzraky. Potichu, skromne a pritom tak majesttne.

lovek si nevie stvori ani kvet, ani strom, ba ani zvieratko. Vie ho len nakresli, odfotografova, vytesa do dreva i do mramoru, vystrihn z papiera alebo vymodelova. Nem silu stvori. Len tvori. Aj napriek tomuto poznaniu sa lovek astokrt sprva tak, akoby bol stvoriteom. Uzurpuje si prva na prrodu a do takej miery, e jej vemi ubliuje. Ale prroda sa nehnev. Aj ke ju lovek svojou hrubosou ni, ona i naalej pln svoje poslanie, ktor jej dal Boh. A lovek je v Boch oiach ovea viac ako s rastliny a zvierat. Boh ns obdaril rozumom a slobodnou vou. o sme s tm urobili?

Ke Jei poas svojho inkovania na Zemi kzal, astokrt pritom pouval mnostvo podobenstiev. Boli z tej doby a z toho zemia, kde il a psobil. My ijeme v celkom inej dobe a v plne inom prostred. No napriek tomu sa nm tie ponka vea podobenstiev, ktor ns mu oslovi. Sta zjs do prrody a s udskm zahanbenm pozorova, ako si prroda pln Bohom dan poslanie. S pokorou a na veobecn dobro. Aj preto je tak krsna.

Mil itatelia!

Prajem nm poehnan vekonon sviatky. Nech nm zmtvychvstal Kristus d jemn silu znovu objavi svoje poslanie a mdro si ho plni. S pokorou a na veobecn dobro.