Kam sa, lovee, ponha?

Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Upran poasie, kopec povinnost, nava z celho da, tda. Povedala som si, e i napriek tomu chcem stihn veern sv. omu. V cudzom meste to robievam rada. Akosi to cudzie prostredie umocuje mj duchovn zitok. K veeru ma u chu pomaly prechdzala, ale predsa len som dobehla na sv. omu 15 mint po jej zaat. Viem to presne. Upozornili ma na to nstenn hodiny (!), ktor viseli vavo od oltra. Bol to pre ma ok. Doposia som navtvila mnostvo kostolov, ale hodiny na stene neboli ani v jednom z nich. T, ktor ste u boli v Kostole Jezuitov v Ruomberku, viete, o om je re. V prvch mintach som bola nazlosten na to, e udia zavesili tak ruiv prvok na stenu. Takto som si chcela pred sebou ospravedlni svoje mekanie. Poas sv. ome mi vak prila na um mylienka, ktor vyslovil ist kaz v homlii v oktbri v mesiaci ruenca: mnoh si myslia, e ruenec je pre dchodcov, nezamestnanch, ... teda pre tch, ktor maj relatvne viacej asu. No opak me by pravdou. Ruenec je prve pre tch, ktor ten as nemaj, aby si ho u konene nali. Tieto slov na ma zapsobili a v spojen s hodinami mi to dvalo podnet na zamyslenie kam sa, lovee, ponha? Mnoh sa rno ptaj: Ako len zvldnem to mnostvo prce, ktor ma dnes ak? A veer odkvcn do postele bez toho, aby za de poakovali a krtko ho podrobili bilancii vo veernom spytovan svedomia. Ume sa plnova si dni, tdne, termny... A predsa to mnohokrt nezvldame. Existuj rzne formy a metdy, ako zvlda stres a zhon. No vo vine prpadov nm ponkaj zaruen recepty rzne spolky, sekty, jognske kluby a podivn NEW AGE - smery. Na prv pohad lkav a presvediv aj so zdanlivmi vsledkami. Na povrchu. Pod ich povrchom sa vak skrva tvrd ideolgia. Ak do toho poriadne nahliadnete, zistte, e ste boli oklaman a stali ste sa na tej i onej metde zvisl. Stratili ste vntorn slobodu. Je potrebn plnova si as. Ale plnova si ho v modlitbe s Bohom. Tak ako to tvrdil ppe Jn XXIII.. On sa modlil kad rno, aby mu Boh pomohol naplnova si mdro len jeden de. A sce ten, ktor m prve pred sebou. Aby sa vyhol dvom zlm - uponhanosti a nerozhodnosti. Ako tvrd: Nemusm sa ani tva, ani nerozhodne vha. Boh pozn moje kroky, ich rchlos, moje monosti, moju mieru. On ma ani nepreceuje, ani nepodceuje. On ide spolu so mnou za predpokladu, e sa vydm po jeho cestch a vo svojom plnovan nechm priestor pre Jeho plny so mnou. Jedinm predpokladom, ako zvlda stresy a njs si as na mdre a potrebn veci v ivote, je njs v prvom rade pokoj. Bo pokoj v srdci. Nie ten doasn a chvkov, ktor ponka svet. Som rada, e tie hodiny v ruomberskom kostole visia. Nech s vzvou. A nech kadmu poepn je najvy as! Zastav sa a pouvauj! Prajem vm mdro a hodnotne preit kad mintu da.