Tajomstvo zdravia ukryt vo Vekej Noci

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Vekonon sviatky. Sviatky poknia, utrpenia, bolesti, cez ktor spoznvame tajomstvo Kra, ovocie udskej trpezlivosti a pokory, dotyk Venosti. Neveriaci ich vnma lom jarnho slnka, krsou jarnch kvetn, prebdzajcej sa prrody a nechpe, preo k tomu potrebuje kresan boles Kra. Je to jedno z najach, ale aj najuitonejch obdob roka. Mnoh veriaci sa priznvaj k najvm duchovnm zitkom i obrteniam prve poas pstu i vekononho asu. Temn obdobia mu by dobrmi uitemi. Boh toti me psobi v naej temnote tam, kde my nemme ni pod kontrolou.

V samotnej podstate pstu sa skrva aj lekrske tajomstvo vekononch sviatkov. Mnoh medicnske tdie a vedeck objavy dokzali blahodarn inok pstnej dity na zdravie. Jeden z najpracovitejch systmov v organizme trviaci takto me s do istiarne, aby sa obnovil, udravil, zbavil kodlivn a neskr mohol lepie sli. Pee je najvia chemick tovre v naom tele, a tak jej tie meme dopria chvu oddychu.
Na prv pohad sa zd, e takto odriekania s len alm stresom pre n preaen a prepracovan organizmus, ktor si rd dopraje prjemn a vyaduje svoje stereotypy. Nie je to vak pravda. To o s naou duou rob odriekanie, stenie, modlitba, p ete nedokzal biochemicky i morfologicky zdvodni iadny vedec. Vieme to precti a zai len my sami, ak sa tmto pravidlm podriadime a vyskame si ich...A tak sa pstnym obdobm a tajomstvom Vekej Noci vlastne ume pracova s negatvnymi emciami. Pst a Vek Noc k sebe neoddelitene patria. Stvame sa citlivejmi, vnmavejmi, pozornejmi a lepmi. Vekonon hostina AGAP je oslavou jarnho slnka a prrody, ale aj vekononou radosou a dotykom venosti. Aby sme ju dstojne a hlboko zaili a preili, potrebujeme liek pstu, pokory a trpezlivosti.
Ke prijmeme za svoj zkon vieru v Kristovu Lsku, budeme z kadej skky a nov plody, lebo Boh je ivot. Dopa utrpenie a zlo, aby mohlo vznikn vie dobro.
Prajem Vm poehnan vekonon agap.