zdravotncke okienko

Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Ven itatelia, prichdza pstne obdobie. Na sklonku zimy sa viac ako zvyajne venujeme svojej dui. Stvorite nm dva nvod, systm, spsob, pln, ako si meme obnovi svoje duchovn, duevn a telesn sily. Vsledkom tohto silia m by hramonick, zdrav, vkonn, astn osobnos. Pre toto obdobie vm predkladm lekrsky nvod, ako sa stara o svoje zdravie...

Vina z ns sa u pri prvch prznakoch banlneho ochorenia kali, teplote vyak. Bez omekania vyhad lekra a oakva, e mu predpe veliek na rchle uzdravenie. Kad ochorenie m vak svoj priebeh a vvoj. Prvmi prznakmi tch najastejch s zven teplota, kae, slabos a nava. Najvhodnejie je v prvch hodinch vyka na vvin prznakov, sledova ich, zvlda ich liekmi proti horke a kau. Najlepm a najinnejm liekom na horku je ibuprofen. Dospel ho me ui v dvke 400-600 mg kadch 6-8 hodn. U det sa dvkuje 8-10 mg/kg hmotnosti. Nevhodou tohto lieku je horia znanlivos v aldku, nevonos a trviace akosti. Liek je treba zapi najlepie vodou alebo ajom. V prpade neznanlivosti je vhodn paracetamol vo forme tabliet alebo apkov. U dospelho meme 500 mg tabletu zopakova po 6 hodinch. Neodpora sa kombinova paracetamol s ibuprofenom. Zkladom spenej lieby horky je pitn reim. Bez dostatonho pitnho reimu sa nijakm zzranm liekom nepodar teplotu zni. Dospel by mal vypi poas horky aj 3-4 litre tekutn najlepie vo forme teplho aju. U dieaa je to 100-150 ml/kg/de. Okrem toho mme dba na vhodn obleenie. Najm mlad nesksen mamiky zababuia svoje chor diea do hrubch prikrvok. Neuvedomuj si vak, e zanajcemu ochoreniu len pomhaj v rozvoji, kodia. Miestnos, kde sa liei chor, najm kaajci pacient, treba pravidelne vyvetra aj 3x denne. Ak si vyskate tento postup, mono sa sami presvedte, e vinu benho, chrpke podobnmu ochoreniu vrusovho pvodu zvldnete bez pomoci tak populrnych antibiotk. Meme si dovoli poka aj 2-3 dni ne sa pre antibiotik rozhodneme. Prevan vina horkovitch ochoren hrdla, nosa i hrtanu a prieduiek je vrusovho pvodu. Na vrusy antibiotik neinkuj, psobia len na baktrie. V prpade, e ich pri virze lekr nasad, len predde bakterilnej superinfekcii. Inmi slovami nasad ich preventvne.
Slovensko je znme u aj za hranicami tm, e sa u ns predpisuje vea antibiotk asto zbytone. Mono vs tmto lnkom presvedm, e menej je niekdy viac, e budete menej nalieha na svojho lekra, aby vm predpsal antibiotik u v prvch hodinch ochorenia. elm vm, aby ste poas svojho ochorenia uvali o najmenej, ale cielene inkujcich liekov.