Mil itateky (a itatelia)!

zdravotncke okienko

 (Autor:  )
Autor:MUDr. Jana Virkov
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Verm, e ste si v lete dobre oddchli a naerpali nov sily. Je to zklad toho, aby ste v nastvajcom obdob boli aj zdrav...a to ostatn u prde.
Premala som, ak przdninov tmu vybra do podovolenkovho zdravotnckeho okienka. V internetovej diskusii sa objavilo hne niekoko otzok, ktor by si zaslili pecilne okienko. Ale kee v lete treba oddychova a udia s vo veobecnosti v lete zdrav, rozhodla som sa, e sa s vami podelm s tm, o ma v mojej profesii toto leto poteilo.

Dobr sprva - prestali sme vymiera. Po dlhch rokoch sa zastavil pokles v prodnosti a zana sa rodi viac det ako po minul roky. Mlad udia s astnej, plnuj perspektvnu budcnos a buduj svoje rodiny...poniektor. Aj pod Tatrami toti pribda tzv. slobodnch mamiiek, ktor sa rozhodli vychovva diea mimo manelskho zvzku a verte, takto mamika sa hne pozn na prv pohad (podobne ako novopeen mamika premierovho dieaa). Neuvedomel nenaplnenos partnerskho vzahu, v ktorom si rodiia nechvaj otvoren zadn vrtka, sa odzrkadl aj na dieati. Takto mamika je nespokojn, podozrievav, konfliktn, hadajca nepriatea. Vemi ako s ou nachdzame spolon rieenia, a o je najvia koda je ochudobnen o pocit astnho manelskho ivota.
Nevymierame a to aj vaka tomu, e aj v naom reformujcom sa zdravotnctve sme schopn pomc i a prei novorodeniatkam s prodnou hmotnosou pod 500 gramov a pribdaj aj takto tich radosti nho povolania. Take drte palce.
A tak nm vetkm elm, ke sme u prestali vymiera, aby sme dokzali by vo svojom ivote aj astnej. Ak budeme my, dospel, urite sa to od ns nauia aj deti. Cez ns poctia astie a lsku nho Uitea a vbec im nenapadne zapochybova. A potom bud urite aj zdrav.
Prajem vm vea astia a samozrejme pevn zdravie.