Najdleitejie je by vntorne estn...

------ (Autor:  )
Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Sksil to u v novinch i v rozhlase. Teraz sa o to usiluje aj v televzii, v relcii Pod lampou. Hada pravdu, a tak s proti prdu. 39-ron novinr, mu so znanou dvkou pohldzajceho humoru. tefan Hrb Prv dotyky so urnalistikou
Chlapec vyrastajci v Petralke, niekdajej dedine s marhuovmi sadmi. Tam sa stretval s chalanmi, hrali futbal a potajomky chodievali na marhule...
Vytudoval elektrotechniku a odbor slaboprd/mikroelektronika, ktor ho vbec nebavil. Len preto, aby nemusel absolvova zkladn vojensk slubu. Na humanitn smery boli vtedy prijat len kdrov. No a on k nim nepatril. Priiel rok 1989, vznik VPN a naptie svisiace s rozdelenm republiky. V tom ase ho jeho kamart Ivan Hoffman novinr a pesnikr (Sbili sme si lsku) oslovil urobi z toho report. Nikdy som tak osi nerobil, ale prca v Elektrotechnickom stave SAV ma nebavila, preto som si povedal, e to sksim. A tak som sa v prci hodil na PN a odiiel som na stretnutie VPN, spomna si s smevom na tvri tefan Hrb.
Ilo o stretnutie vtedy dleitch politikov. Hdali sa a nadvali si a ja som sa len prizeral, poval a jednoducho som si zapisoval vetko, o som videl, poul... Po nvrate domov som poslal 30 riadkov psomnho zznamu do Prahy, do vtedajch Lidovch novin, ktorch zakladateom bol Havel. A ke som na druh de zbadal v Lidovch novinch na titulnej (!) strane mj cel nekrten text a dokonca s mojm menom pod nm oblial ma pot. Netuil som, e mj lnkok m ancu na uverejnenie. No a potom som tam mal lnky cel tde! Takto zaal novinri ndejn urnalista.

Serizna ponuka
Pokia posielal lnky do Lidovch novin, ete stle nechpal, o to vlastne rob. A ke mu prila ponuka pracova pre spomnan dennk, vtedy mu svitlo, e to nie s arty. Asi rok potreboval na to, aby sa zorientoval v politike, o ktor sa predtm nezaujmal. Bolo to uho ako tvrd sm intuitvna zleitos. A ke si teraz predstavm, e sa tomu venujem u ptnsty rok, stle mi prichdza na um raz sa na to prde, e ja ni neviem. (smiech). Ocitol som sa kdesi na pomedz zzraku.

Od Lidovch novin k Slobodnej Eurpe Opt to bol Hoffman, ktor ho dotiahol do rdia. Tla a rdio ili ruka v ruke, a tak sa v roku 1991 dostal do Slobodnej Eurpy. V roku 1993 sa rozdelila spolon republika a tm aj Slobodn Eurpa. V roku 1997 vznikol na Slovensku v SDK politick konflikt. Vek vina bola na strane Dzurindu. On bol vtedy na strane arnogurskho. A tento spor rieili aj v Slobodnej Eurpe.

fredaktor Domina Frum Z Prahy do Bratislavy odiiel v ase, ke zanikli Lidov noviny a noviny Domino efekt sa transformoval na Domino frum. Op bol postaven pred hotov vec. Po smrti fredaktora Jeka nastpil on ako fredaktor. Vbec nie som riadiaci typ. Je pre ma stran a neprirodzen kontrolova ud, i robia a i robia dobre, rozdeova im odmeny,... hrozn, spomna na to, ako fungovala v DoFo skr partnersk spoluprca, ne vzah nadriaden-podriaden. A napriek tomu, e to fungovalo (?) a e ilo o tdennk, ktor si udral rove, odiiel. Preo? Je to komplikovan, hovor po krtkej odmlke. Medzi kolegami to fungovalo a i naalej si rozumieme vemi dobre. Nastala vak nedvera medzi mnou a majitemi. Kad z ns mal svoju verziu problmov. A tu nastpila moja zvltna vlastnos v takchto situcich jednoducho odchdzam. Silou-mocou sa tam nedrm. Ale bolo to peknch es rokov. A nakoniec koniec smutnho prbehu me by niekedy zaiatok nieoho peknho... (smev). Sn u mem aj prezradi chystme nov tdennk. Bude sa vola Tde, bude tam ir zber tm a tie kvalitn fotky... Bude to kvalitnejie, ne vetko doteraz (smev). Nechajte sa prekvapi.

Pod lampou Vetko to zaalo ete pred 1998, ke SKOI (Stla konferencia obianskho intittu) chodila po Slovensku a robila v mestekch diskusie. Bola tam stle dobr atmosfra a akcia zskala dobr meno. Takisto robil v DoFo dlh dvojstranov interview. Stle padnem do takho nieoho nevinne. (smiech). Okrem toho, e vedel robi rozhovory, rozhodujcu lohu zohral aj fakt, e Richard Rybnek sa stal novm fom STV. A tak sa s Jurajom Kunierikom, bvalm knhkupcom z Artfra a Mriom Homolkom, reirom dali dokopy a rozmali, ako to vymyslie. Povedali si naprklad, e pozera a pova 3 hodiny diskusiu je ibnut, a tak vymysleli prestvky - hudobn clipy.