Editorial

Mil itatelia!

Autor:Monika Hodnick
Pridan: 0000-00-00 00:00:00
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Mil itatelia! Zvyajne to bva takto: ak sochr dokon svoju sochu, poksi sa umiestni ju na viditen miesto, aby sa na jeho diele mohli pokocha milovnci umenia. Spisovate svoju vydaren knihu po vydan ponkne irokej itateskej obci. Komponista predvedie svoje majstrovstvo pred publikom.
Podeli sa s vsledkom, plodom snaenia, silia a tvorivej prce potrebuje kad, pretoe podvedome oakva obdiv, pochvalu, uznanie za nmahu, ktor sa oprvnene za dielom skrva.
Sme na konci kalendrneho roka. Aj on priniesol svoj vsledok. Mohli by sme jeho plody s hrdosou ponknu ako sochr na zviditenen miesto, aby sa mohli udia potei, koko dobra, prejavov lsky a udskosti sme poas neho preukzali? Meme jeho obsah ponknu ako spisovate svoju knihu itateom, aby mohli udia z nho ivota ta prevanie mdrosti i mdre itie? Alebo sn ako u komponistu: me publikum vidie pomal, ale ist premeny nho srdca na srdce milujce a radostn?
Bilancujeme. A ktovie, i v tom virvare na to zostane as.
Vetci sme takmi malmi umelcami. Tvorme. Spriadame nitku po nitke de za dom a vytvrame dielko zvan ivot. Jedinen, neopakovaten, absoltne originlne. Bez reprz.
Mil itatelia!
Vyuime pokojn atmosfru vianonho ticha aj na mal rekapitulciu. Chvme Boha za mnoh milosti, ktormi ns tento rok obdaril. A akujme, e ns neopustil. No zrove sa pravdivo pozrime do svojho srdca a primne si odpovedzme ak ivotn dielko roku 2003 sme za sebou zanechali? Poteujce by bolo zistenie, e sme sa stali o rok lepmi.
Pokojn a poehnan sviatky vyprosuje.