Zo ivota farnosti 3

Organov koncert Jna Pentka doprevdzan duchovnm slovom pna farra na slvnos Zjavenia Pna (Autor: Peter Lazor)
Autor:Jn Duda
Pridan: 2007-03-03 15:09:41
Copyright © 2005-2006 Pokoj a dobro, Markuovce
Bez shlasu redakcie sa lnok nesmie alej publikova!

Organov koncert Jna Pentka doprevdzan duchovnm slovom pna farra na slvnos Zjavenia Pna